Студентски стажове в държавната администрация

По Програмата за студентски стажове в държавната администрация до момента са проведени над 2800 стажа.

В момента на Портала – http://staj.government.bg/ са обявени 820 позиции за летен стаж за студенти от 45 професионални направления в 89 структури на държавната администрация.

Кандидатстването за летните стажове се осъществява онлайн чрез портала в срок до 29-ти април 2019 г.

Изисквания:

 • Студенти с непрекъснати права;
 • Кандидатстване по професионално направление.

Процедура:

 • Регистрация в портала ü Онлайн кандидатстване до 29 април 2019 г.;
 • Първоначален подбор чрез онлайн тест;
 • Окончателен подбор чрез интервю;
 • Онлайн кандидатстване, класиране и потвърждаване.

Стажове:

 • Летни неплатени стажове;
 • С подкрепа от наставник;
 • С възможност за гъвкаво работно време.

Позиции:

 • 820 позиции;
 • 45 професионални направления;
 • 89 структури на държавната администрация;
 • 51 населени места.

Документи за стипендия за летен семестър за учебната 2017/2018 година

Документи за стипендия за летен семестър на учебната 2017/2018 година ще се приемат от 10 април до 27 април 2018 година, включително, в Корпус 3 на Шуменския университет, стая 310.
Имат право да кандидатстват всички студенти, редовна форма на обучение в специалности от приоритетни професионални направления, независимо че получават стипендия по успех или целогодишна. Кандидатите за стипендия трябва да са положили всички изпити, включително условните.
Студенти, приети по чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето образование – платено обучение, нямат право да кандидатстват за стипендия.
Необходимите документи са:
1. заявление-декларация, на която се заверява успехът в съответната студентска канцелария. Успехът трябва да е не по-нисък от 4.00 – от предходните два семестъра, за първи курс – от първия семестър.
2. копие от банкова сметка, която задължително трябва да е на името на съответния студент.

Специалист ИТ Хелп Деск/ Райфайзенбанк България ЕАД

Основни отговорности:

 • Отговаряте на обаждания/запитвания, касаещи ИТ услуги, по телефон, e-mail или специализирана система за управление на инциденти;
 • Оказвате първо ниво поддръжка на служителите на Банката по въпроси, свързани с банковите информационни системи, комуникации, хардуер и общи ИТ въпроси;
 • Оказвате второ ниво ИТ поддръжка на клиентите на Банката, ползващи електронни услуги;
 • Регистрирате сервизни заявки и инциденти в специализирана Help Desk система;
 • Разрешавате регистрирани сервизни заявки или проследявате процеса по разрешаване на регистрирани инциденти, пренасочени към второ ниво на помощ.

Изисквания:

 • Образование в областта на Информационните технологии;
 • Високо ниво на компютърна грамотност (MS Windows и MS Office), общи познания по езици за програмиране, бази данни и хардуер;
 • Добро владеене на английски език;
 • Много добри комуникативни умения;
 • Оперативност, бърза реакция, аналитично мислене, коректност, учтивост;
 • Опит в обслужване и работа с клиенти (предимство).

Фирмата предлага:

 • Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България;
 • Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива;
 • Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
 • Динамична и предизвикателна работа;
 • Модерна офис среда;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Застраховка Живот/ Злополука;
 • Ваучери за храна;
 • Спортна карта на преференциална цена;
 • Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти.

Кандидатстване:

Споделете бъдещето си с нас!

Изпратете Вашата автобиография като кандидатствате на следния линк.

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Специалист – Микробизнес – гр. Добрич (по заместване)/ Райфайзенбанк България ЕАД

Основни отговорности:

 • Управлявате портфейл от клиенти в сегмента микропредприятия;
 • Провеждате активни срещи с клиенти и предлагате услугите на банката в сегмента микропредприятия;
 • Подготвяте предложения за кредитиране на микропредприятия като, комплектовате необходимите документи, анализирате кредитни сделки, предлагате кредити за одобрение от органите на банката, изготвяте договори за отпускане и обезпечаване на кредитите.

Изисквания:

 • Висше икономическо образование;
 • Минимум 2 години опит в областта на кредитирането във финансова институция;
 • Задълбочени познания за практиката и рисковете, свързани с кредитирането на микропредприятия;
 • Много добри познания по счетоводство;
 • Добро ниво на английски език (предимство)- Компютърна грамотност (Word, Excel);
 • Отлични комуникативни и презентационни умения;
 • Аналитично мислене;
 • Умения за работа в екип.

Фирмата предлага:

 • Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България;
 • Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива;
 • Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
 • Динамична и предизвикателна работа;
 • Модерна офис среда;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Застраховка Живот/ Злополука;
 • Ваучери за храна;
 • Спортна карта на преференциална цена;
 • Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти.

Кандидатстване:

Изпратете Вашата автобиография като кандидатствате на следния линк.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.