Покана за участие в образователни онлайн срещи за основни човешки и граждански права

За всички студенти на ШУ „Епископ Константин Преславски“

П О К А Н А

В периода: 11 октомври – 30 ноември 2021г. в град Шумен се провеждат поредица от образователни онлайн срещи  с ученици и студенти за основните човешки и граждански права и извънсъдебни способи за защитата им.

Срещите допринасят за разширяване на познанията на младите хора за техните права и начините за тяхната защита.

Лектори в срещите са известни шуменски адвокати с дългогодишен опит. Наред с богатата правна информация, поднесена на достъпен за младите хора език, ще бъдат направени демонстрации с практическа насоченост – участниците в срещите ще разгледат Обществената електронна платформа: www.moetopravo.bg и ще имат възможността да работят с нея за решаване на свои конкретни казуси.

Онлайн срещите са по проект № BG05SFOP001-3.003-0141-С01/03.02.2021г. „Гаранциите за върховенство на закона – път към по-независима и прозрачна съдебна власт“, изпълняван от Сдружение с нестопанска цел „ Демократично Сдружение Искам да Знам“ гр. Шумен, и финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“ (2014-2020).

За студенти от Шуменския университет „ Еп. Константин Преславски“ са предвидени две онлайн срещи в Е-платформата Google Meet:

 • На 26.11.2021г. (петък) от 16:00ч. – за студенти на ШУ, обучаващи се в гр. Шумен:

Регистрация за присъстващи на срещата: https://forms.gle/hJ3xPtPMXjuSBUmW7

(регистрирайте се след като влезете в онлайн срещата)

Линк за влизане в срещата: https://meet.google.com/sru-sdse-wta

 • На 30.11.2021г. (вторник) от 16:00ч. – за студенти на ШУ обучаващи се в ДИКПО-Варна и Колеж Добрич:

Регистрация за присъстващи на срещата: https://forms.gle/EGjRTLS43tCrdTbu9

(регистрирайте се след като влезете в онлайн срещата)

Линк за влизане в срещата: https://meet.google.com/jrx-rvmu-pbj

Всяка от планираните онлайн срещи ще премине по следната програма:

16:00 – 16:08  – „Основни човешки права“ – лектор: адв. Мариана Пенчева

16:08 – 16:15    „Основни граждански права“ – лектор: адв. Марина Пенчева

16:15 – 16:25    „Обществената електронна платформа: www.moetopravo.bg и

                           как да намерим в нея информацията за човешките и гражданските ни

                           права“ – демонстрация на Е-платформата и практическа работа с

                           нея – Галина Минчева – юрисконсулт и ръководител на екипа                         

16:25 – 16:35    „Методи и средства за защита на нарушени човешки и граждански

                          права“ – лектор: адв. Снежка Иванова

16:35 – 16:45    „Алтернативни способи за защита на нарушени права и решаване на

                          правни спорове – медиация, арбитраж и Е-медиация“ – лектор: адв.

                          Снежка Янкова

16:45 – 16:55   „Как да използваме Е-платформата: www.moetopravo.bg за да намерим

                         информация и насока за да защитим нарушените си права – практическа

                         работа с роботизираните алгоритми – Галина Минчева – юрисконсулт и

                         ръководител на екипа.

16:55 – 17:00   Въпроси. Закриване на срещата.

„Часът на банката“

За пета поредна година, като част от социално-отговорната си политика, Райфайзенбанк (България) инициира събитието „Часът на банката“, което има за цел да повиши финансовата грамотност сред младите хора в България.

В тази връзка финансовата институция и Кариерния център към Шуменския университет организират среща със студентската общност, на която да бъдат презентирани следните теми, изнесени от представители лектори на Райфайзен БАНК:

 • Иновации и дигитално банкиране– 10:30-11.00 ч.
 • Информационна сигурност– 11:00-11:30 ч.

Експерти от банката, в рамките на указаното време, ще говорят подробно пред присъстващите за финансовия свят, като ги запознаят с отговорността при управлението на парите, с иновациите за разплащане и други актуални финансови теми. Всеки, който има конкретен въпрос, би могъл да го зададе и да получи професионален отговор.

Инициативата ще се проведе на 12 октомври (вторник) в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams meeting: Click here to join the meeting

Шуменски университет е партньор на Career Show 2020

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ e официален партньор на водещото кариерно експо за квалифицирани кадри Career Show 2020. Събитието ще се проведе на 24 ноември 2020 г. в Арена Армеец и на 25 ноември онлайн. Организаторите очакват над 5000 квалифицирани кадри, които да се свържат с 200 от най-големите компании у нас.

На 24 ноември в зала Арена Армеец търсещи и предлагащи работа и развитие ще се срещнат на площ от над 4 дка, всички мерки за безопасност, 4 отворени сцени за лекции и уъркшопи и нетуъркинг зона. Личните срещи с работодатели в различни сектори ще бъдат придружени от участие в програма с водещи лектори по теми за ИТ, високи технологии, технологични демонстрации, кариерно развитие, баланс работа-личен живот и още други активности, които очакват участниците в експото.

Онлайн събитието на 25 ноември ще събере едни от най-добрите компании у нас с квалифицирани кадри от цяла България и Европа. Технологията, която ще се използва в онлайн частта на Career Show 2020 ще предостави ефективно и напълно различно решение. Това ще се случи чрез модерна система за “matchmaking” от ново поколение и предварително уговорени лични видео интервюта.

Регистрацията за Career Show 2020 е безплатна, но задължителна за всички кандидати. Това е така, защото всички минават преселекция по предварително зададени критерии. Регистрирайте се от тук: https://careershow.bg/register/

Конкурс за студенти по журналистика

Създайте едноминутно видео на тема: Волята да промениш.

В конкурса могат да участват студенти по журналистика (бакалаври и магистри), които са на максимум 24 годин. Участниците могат да се явяват индивидуално или под формата на отбор.

Срок за изпращане на видеото: 05 февруари 2020 – 20 април 2020 г.

Обявяването на победителите и връчването на наградите ще се извърши през май 2020 г.

Награда за първо място:

 • 1500 лв.;
 • едногодишна стипендия в размер на 100 лв. на месец;
 • стаж в медия по избор;
 • грамота-признание.

Заявете участие в конкурса чрез имейл на konkurs@dimitartsonev.com. В имейла включете три имена на кандидата (или кандидатите, ако сте отбор); в кой университет учите журналистика; кой курс сте; телефон и имейл за връзка.

Когато видеото е готово: качете го в сайт за видео споделяне, като YouTube или Vbox7, и изпратете линка на имейл: konkurs@dimitartsonev.com

Научете повече тук: dimitartsonev.com/konkurs  

 

 

Студентски стажове в държавната администрация

По Програмата за студентски стажове в държавната администрация до момента са проведени над 2800 стажа.

В момента на Портала – http://staj.government.bg/ са обявени 820 позиции за летен стаж за студенти от 45 професионални направления в 89 структури на държавната администрация.

Кандидатстването за летните стажове се осъществява онлайн чрез портала в срок до 29-ти април 2019 г.

Изисквания:

 • Студенти с непрекъснати права;
 • Кандидатстване по професионално направление.

Процедура:

 • Регистрация в портала ü Онлайн кандидатстване до 29 април 2019 г.;
 • Първоначален подбор чрез онлайн тест;
 • Окончателен подбор чрез интервю;
 • Онлайн кандидатстване, класиране и потвърждаване.

Стажове:

 • Летни неплатени стажове;
 • С подкрепа от наставник;
 • С възможност за гъвкаво работно време.

Позиции:

 • 820 позиции;
 • 45 професионални направления;
 • 89 структури на държавната администрация;
 • 51 населени места.