Информационна среща с бъдещи специалисти – педагози и частно средно училище „Юрий Гагарин“.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Центърът за кариерно развитие съвместно с частно средно училище „Юрий Гагарин“, организира информационна среща с бъдещи специалисти – педагози.

Като лоялен партньор на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Частно средно училище “Юрий Гагарин“ има удоволствието да представи първо пред Нас възможността за успешна  професионална реализация в сферата на образованието.

ЧСУ „Юрий Гагарин“ търси мотивирани, толерантни, иновативни и вдъхновяващи учители по:

Ø  български език

Ø  руски език

Ø  математика

Ø  информатика

Ø  други сродни специалности

За да научите още за професионалните перспективи за кариерното си развитие, ще Ви очакваме на 10 май 2022 г, от 10.30 ч. в зала 309 на К1 на Шуменския университет. Ще бъде осигурена възможност за дистанционно участие на заинтересованите участници в срещата.

Актуални свободни работни позиции на Lidl Шумен

Актуални свободни работни позиции на Lidl Шумен

Касиер-продавач (м/ж) – Шумен, ул. Генерал Драгомиров 18 – Линк

Аранжор дневна смяна (м/ж) – Шумен, ул. Генерал Драгомиров 18 – Линк

Касиер-продавач (м/ж) – Шумен, бул. Симеон Велики № 40 – Линк

Касиер-продавач (м/ж) 20 ч/седм. – Шумен, бул. Симеон Велики № 40 – Линк

Аранжор дневна смяна (м/ж) – Шумен, бул. Симеон Велики № 40 – Линк

Стажантската програма на НСОРБ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Общината е институцията, която е най-близо до хората, проблемите, желанията и изискванията им. В последните години местните власти изпитват все по-голяма необходимост от привличането на нови специалисти със свежи идеи и дигитално мислене. Това показва големият интерес на общините към Стажантската програма на НСОРБ https://www.namrb.org/stazantska-programa . Стажовете предлагани от общините са в различни направления, продължителност и форма-присъствени или онлайн, възлагане на проектни задачи и др.

Допълнителна информация можете да получите от прикачената брошура: Информационна брошура #МогаПовечеЗнамПовече

С оглед улесняване на комуникацията между страните, НСОРБ създаде фейсбук група СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА НСОРБ, в която информацията ще се актуализира ежедневно. Използвам възможността да Ви поканя да се присъедините към нея на следния линк  https://www.facebook.com/groups/417797666694538.

Евгения Немска

Началник на кабинета на изпълнителния директор

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

София, ул. Голаш, 23

тел.: (02) 943 44 67, 943 44 68

e-mail: e.nemska@namrb.org

site: www.namrb.org

facebook: www.facebook.com/NAMRB.1996

Покана за участие в образователни онлайн срещи за основни човешки и граждански права

За всички студенти на ШУ „Епископ Константин Преславски“

П О К А Н А

В периода: 11 октомври – 30 ноември 2021г. в град Шумен се провеждат поредица от образователни онлайн срещи  с ученици и студенти за основните човешки и граждански права и извънсъдебни способи за защитата им.

Срещите допринасят за разширяване на познанията на младите хора за техните права и начините за тяхната защита.

Лектори в срещите са известни шуменски адвокати с дългогодишен опит. Наред с богатата правна информация, поднесена на достъпен за младите хора език, ще бъдат направени демонстрации с практическа насоченост – участниците в срещите ще разгледат Обществената електронна платформа: www.moetopravo.bg и ще имат възможността да работят с нея за решаване на свои конкретни казуси.

Онлайн срещите са по проект № BG05SFOP001-3.003-0141-С01/03.02.2021г. „Гаранциите за върховенство на закона – път към по-независима и прозрачна съдебна власт“, изпълняван от Сдружение с нестопанска цел „ Демократично Сдружение Искам да Знам“ гр. Шумен, и финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“ (2014-2020).

За студенти от Шуменския университет „ Еп. Константин Преславски“ са предвидени две онлайн срещи в Е-платформата Google Meet:

  • На 26.11.2021г. (петък) от 16:00ч. – за студенти на ШУ, обучаващи се в гр. Шумен:

Регистрация за присъстващи на срещата: https://forms.gle/hJ3xPtPMXjuSBUmW7

(регистрирайте се след като влезете в онлайн срещата)

Линк за влизане в срещата: https://meet.google.com/sru-sdse-wta

  • На 30.11.2021г. (вторник) от 16:00ч. – за студенти на ШУ обучаващи се в ДИКПО-Варна и Колеж Добрич:

Регистрация за присъстващи на срещата: https://forms.gle/EGjRTLS43tCrdTbu9

(регистрирайте се след като влезете в онлайн срещата)

Линк за влизане в срещата: https://meet.google.com/jrx-rvmu-pbj

Всяка от планираните онлайн срещи ще премине по следната програма:

16:00 – 16:08  – „Основни човешки права“ – лектор: адв. Мариана Пенчева

16:08 – 16:15    „Основни граждански права“ – лектор: адв. Марина Пенчева

16:15 – 16:25    „Обществената електронна платформа: www.moetopravo.bg и

                           как да намерим в нея информацията за човешките и гражданските ни

                           права“ – демонстрация на Е-платформата и практическа работа с

                           нея – Галина Минчева – юрисконсулт и ръководител на екипа                         

16:25 – 16:35    „Методи и средства за защита на нарушени човешки и граждански

                          права“ – лектор: адв. Снежка Иванова

16:35 – 16:45    „Алтернативни способи за защита на нарушени права и решаване на

                          правни спорове – медиация, арбитраж и Е-медиация“ – лектор: адв.

                          Снежка Янкова

16:45 – 16:55   „Как да използваме Е-платформата: www.moetopravo.bg за да намерим

                         информация и насока за да защитим нарушените си права – практическа

                         работа с роботизираните алгоритми – Галина Минчева – юрисконсулт и

                         ръководител на екипа.

16:55 – 17:00   Въпроси. Закриване на срещата.

„Часът на банката“

За пета поредна година, като част от социално-отговорната си политика, Райфайзенбанк (България) инициира събитието „Часът на банката“, което има за цел да повиши финансовата грамотност сред младите хора в България.

В тази връзка финансовата институция и Кариерния център към Шуменския университет организират среща със студентската общност, на която да бъдат презентирани следните теми, изнесени от представители лектори на Райфайзен БАНК:

  • Иновации и дигитално банкиране– 10:30-11.00 ч.
  • Информационна сигурност– 11:00-11:30 ч.

Експерти от банката, в рамките на указаното време, ще говорят подробно пред присъстващите за финансовия свят, като ги запознаят с отговорността при управлението на парите, с иновациите за разплащане и други актуални финансови теми. Всеки, който има конкретен въпрос, би могъл да го зададе и да получи професионален отговор.

Инициативата ще се проведе на 12 октомври (вторник) в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams meeting: Click here to join the meeting