СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 4.07.2022 г.

 

Длъжност Място Образование Срок на валидност
Учител, детска градина Шумен Висше – ПУП 21.7.2022
Графичен дизайнер Шумен Висше, средно 1.8.2022
Учител в група за целодневна организация на учебния ден – 1-4 клас Шумен Висше – НУП 26.8.2022
Начален учител Шумен Висше – НУП 26.8.2022
Експерт, информационно осигуряване Шумен Висше-Информатика, Комуникационна и комп.техника 15.7.2022
Логопед Шумен Висше-Логопедия,Лого-педагогика 15.7.2022
Учител по Философия Шумен Висше-Философия 15.7.2022
Учител по Информатика и информационни технологии Шумен Висше-Информатика и ИТ 15.7.2022
Учител по Математика Шумен Висше-Математика 15.7.2022
Начален учител Шумен Висше – НУП 15.7.2022
Специалист логистика Шумен Висше/средно 22.7.2022
Медицински лаборант Шумен Висше-Мед.лаборант 25.7.2022
Лекар Шумен Висше-Медицина 25.7.2022
Медицинска сестра Шумен Висше-Мед.сестра 25.7.2022
Офис сътрудник Шумен Висше, средно 22.7.2022
Барман-Сервитьор Черноморец Средно 30.7.2022

Конкурс за междукултурна комуникация за български, френски, малтийски, словашки и шведски език.

Преводаческата служба на Европейския парламент (ГД TRAD) обявява конкурс за набиране на специалисти по езици и междукултурна комуникация за български, френски, малтийски, словашки и шведски език. Целта на този конкурс е да се сформира списък с 12 подходящи кандидати за всеки от посочените езици, от които ЕП, когато възникне нужда,  да назначава бъдещите ни колеги. Специалистите по езици и междукултурна комуникация работят в преводаческата служба, като изпълняват свързани с езиците задачи, след които превод, субтитриране, озвучаване на видеоматериали, терминологична работа и т.н.

Надяваме се, че този конкурс ще е от интерес за завършващите или завършилите студенти от бакалавърски и магистърски програми, включително по превод.

Цялата информация за конкурса ще намерите на уебстраницата, посветена на този конкурс.

Потенциалните кандидати могат да потърсят информация и във Facebook + Instagram + Twitter (ENBGFRMTSKSV) + LinkedIn.

Крайният срок за кандидатстване е 25 юли.

ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА – КАОЛИН 2022

ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА – КАОЛИН 2022

Изисквания:

 • Студенти завършили 3/4/5-ти курс, специалности Финанси, Счетоводство.
 • Силна мотивация за професионално развитие.
 • Желание за работа в реални условия.
 • Период на стаж от 1 до 3 месеца в периода 01.07 – 30.09.2022.

Ние предлагаме:

 • Възможност за придобиване на нови знания и развитие в мултинационална компания.
 • Предизвикателна работна среда с екип от професионалисти.
 • Специфична и професионално подготвена програма за обучение за периода на стажуване.
 • Запознаване с производствен процес, номенклатура и асортимент на продукцията, суровините и материалите за производство.
 • Запознаване с: методологията за определяне и отчитане на себестойност, правила за планиране и бюджетиране на себестойност и други за дейността специфични дейности.

Условия на труд и работна среда, други условия:

 • Петдневна работна седмица, 8 часов работен ден, редовна смяна – 8:30 – 17:00 ч.
 • Реална работна среда – находища и кариери, обогатителни фабрики, лаборатории, администрация.
 • Покриване на разходи за настаняване в общежитие (допълнително уточнение след Вашето потвърждение).
 • Осигурен транспорт до работното място.
 • Работно облекло и лични предпазни средства за сметка на работодателя.
 • Ваучери за храна в размер на 150 лв месечно.
 • Трудов договор за периода на стажуване и месечна ОРЗ в размер на 710,00 лв.
 • При взаимно желание, на най-добре представилите се студенти, Каолин ЕАД ще даде възможност да продължат стажа си като служители.

Ако офертата отговаря на Вашите очаквания, моля изпратете актуално CV на e-mail адреси: rpeeva@kaolin.bg и staj@kaolin.bg  до 20.06.2022.

Кандидатите отговорили до 20.06.2022 ще бъдат поканени на събеседване до 30.06.2022 г.

ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА – КАОЛИН 2022

“КАОЛИН” EАД e най-големият производител на индустриални минерали в Югоизточна Европа с предмет на дейност добив и преработка на каолини, кварцови пясъци, глини, фелдшпати, доломити, варовици и др. От 2013 година е част от групата Quarzwerke със седалище Фрехен, Германия. Дружеството оперира 8 обогатителни фабрики в България и дъщерни дружества в Сърбия, Турция и Украйна. Нарежда се сред най-иновативните и устойчиво развиващи се компании в бранша с пазарно присъствие в 37 страни от цял свят. Компанията предлага възможност за участие в СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2022 г. в производствените  си региони: Сеново, Ветово, Каолиново, Устрем, Димитровград, Девня, Игнатиево.

ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА – КАОЛИН 2022

Изисквания:

 • Студенти завършили 2/3/4/5-ти курс, за предпочитане от инженерно-технически специалности.
 • Силна мотивация за професионално развитие.
 • Желание за работа в реални условия.
 • Период на стаж от 1 до 3 месеца в периода 01.07 – 30.09.2022.

Ние предлагаме:

 • Възможност за придобиване на нови знания и развитие в мултинационална компания.
 • Предизвикателна работна среда с екип от професионалисти.
 • Специфична и професионално подготвена програма за обучение за периода на стажуване.
 • Участие в производствения процес, и подпомагане спазването на технологичните изисквания към суровината, материалите и готовата продукция.

Условия на труд и работна среда, други условия:

 • Петдневна работна седмица, 8 часов работен ден, редовна смяна – 8:30 – 17:00 ч.
 • Реална работна среда – находища и кариери, обогатителни фабрики, лаборатории, администрация.
 • Покриване на разходи за настаняване в общежитие (допълнително уточнение след Вашето потвърждение).
 • Осигурен транспорт до работното място.
 • Работно облекло и лични предпазни средства за сметка на работодателя.
 • Ваучери за храна в размер на 150 лв месечно.
 • Трудов договор за периода на стажуване и месечна ОРЗ в размер на 710,00 лв.
 • При взаимно желание, на най-добре представилите се студенти, Каолин ЕАД ще даде възможност да продължат стажа си като служители.

Ако офертата отговаря на Вашите очаквания, моля изпратете актуално CV на e-mail адреси: rpeeva@kaolin.bg и staj@kaolin.bg  до 24.06.2022.

Кандидатите отговорили до 24.06.2022 ще бъдат поканени на събеседване до 30.06.2022 г.

Лятна младежка академия от серията Paving Youths’ Way

Института за икономическа политика (EPI) с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“ организира десетото издание на своята ежегодна  Лятна младежка академия от серията Paving Youths’ Way, която ще се проведе в периода 4 – 8 юли 2022 г. в Интерхотел Сандански.

Темата на форума ще бъде: „Европейският дневен ред и България“. След предварителна селекция в Младежката академия участие ще вземат 30 български младежи на възраст от 18 до 30 години, които в рамките на петдневния форум ще имат възможността да дискутират актуални теми от европейския дневен ред със значение за България и да се включат в интересни интерактивни сесии.

Младежите, желаещи да се включат в Младежката академия, могат да подават своите кандидатури до 23 юни 2022 г. като попълнят следния  онлайн формуляр.

Информация за Младежката академия може да бъде намерена и на сайта на Институт за икономическа политика тук.

Институт за икономическа политика