Видеопрезентации

Представяне реализацията на завършилите висше образование млади специалисти за периода 2017 – 2020 г.


Факултет по хуманитарни науки – представяне реализацията на завършилите висше образование млади специалисти, работещи на различни позиции на пазара на труда за периода 2017 – 2020 г.


Факултет по математика и информатика – представяне реализацията на завършилите висше образование млади специалисти, работещи на различни позиции на пазара на труда за периода 2017 – 2020 г.


Факултет по природни науки – представяне реализацията на завършилите висше образование млади специалисти, работещи на различни позиции на пазара на труда


Педагогически факултет – представяне реализацията на завършилите висше образование млади специалисти, работещи на различни позиции на пазара на труда


Факултет по технически науки – представяне реализацията на завършилите висше образование млади специалисти, работещи на различни позиции на пазара на труда


Колеж – Добрич – представяне реализацията на завършилите висше образование млади специалисти, работещи на различни позиции на пазара на труда