Представяне на възможности за стажове в ЕК – ГД Преводи.

Генерална дирекция „Писмени преводи“ предоставя на Комисията писмен превод на текстове на и от 24-те официални езика на ЕС, а при необходимост — и на някои други езици. Това ведомство се занимава само и единствено с писмени текстове.

Срещата ще се проведе на 4.05.2022 г. от 10.00 часа на следния адрес:

https://ecconf.webex.com/ecconf-fr/j.php?MTID=m3bc7f621094931fb3c1674707592ba97

Информацията ще бъде представена от г-жа Свилена Георгиева.

Летни студентски стажове в държавната администрация.

Уважаеми колеги,

Администрацията на Министерския съвет за поредна година организира кампания за летни студентски стажове в държавната администрация.

По Програмата за студентски стажове в държавната администрация до момента са проведени над 3500 стажа.

В момента на Портала – http://staj.government.bg/ са обявени над 800 позиции за летен стаж за студенти от 41 професионални направления.

Кандидатстването за летните стажове се осъществява онлайн чрез портала в срок до 8-ми май 2022 г.

Дирекция „Модернизация на администрацията“ в

Администрацията на Министерския съвет,

Екип на Програмата за студентски стажове в държавната администрация

Имейл: staj@government.bg

Портал: http://staj.government.bg/

ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА НСОРБ 2022

От 11 април стартира кампанията, в която студентите ще имат възможност да кандидатстват за включване в Лятната стажантска програма на НСОРБ.

В информационните канали на НСОРБ можете да се запознаете с условията и образците за кандидатстване, допълнителни материали и брошури за студентите, новини и събития:

Въпроси, предложения и информация за Лятната стажантска кампания можете да отправяте към г-жа Евгения Немска, началник на кабинета на изпълнителния директор на НСОРБ и координатор на програмата, тел: 02/943 44 67/8, 0882/ 027 406 и имейл: e.nemska@namrb.org

Платени летни стажове в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД набира студенти за платени летни стажове.

Изисквания към кандидатите:

Минимален среден успех много добър 4.50 от завършен зимен семестър на настоящата учебна година

Продължителност – по избор, считано от 11.07.2022 г. за период от 4 или 8 непрекъснати работни седмици

Необходими документи за кандидатстване:

Уверение със среден успех от зимен семестър и за записан летен семестър на настоящата учебна година

Документи се приемат на адрес: 3321 гр. Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно

деловодство и на електронна поща: karieri@npp.bg.

За информация тел. +359 973/72892 и тел. +359 973/74525.

Стажът е платен, с месечно възнаграждение в размер на 900 (деветстотин) лв.

Условия за провеждане на стажа:

Възможност за ползване на безплатен служебен транспорт

Записан ІІІ курс по специалност от обявените

Да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения

Безплатно настаняване в общежитие при необходимост

Срок за подаване на документи – до 05.05.2022 г.

Класиране – две седмици след изтичане на горепосочения срок.

Да са на възраст до 30 години

Да са български граждани

Заявление по образец

Мотивационно писмо

Заявление за стаж!

Информация за стажантските позиции на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

За повече информация, моля посетете – www.kznpp.org

Стипендии на Немската фондация по околна среда DBU

В посочения линк ви предоставяме информация за стипендиите на Немската фондация по околна среда DBU (www.dbu.de), за които могат да кандидатстват магистрите и завършили студенти.

Стипендиите са за работа по теми в областта на околната среда (в най-широкия смисъл), и за тях могат да кандидатстват завършили от различни специалности.

За повече информация, моля посетете следните линкове:

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU

Стипендии за Следдипломна квалификация в областта на околната среда