Партнърс Груп БГ

На 14ти Октомври Партнърс Груп БГ организираме онлайн семинар за студенти. Всички студенти включили се в онлайн семинара ще получат покана за участие в обучителната ни стажантска програма. Обучителният цикъл в стажантската програма трае 6 седмици и включва менторство от най – успешните мениджъри в компанията за България и Словакия. Насочена към придобиване на практически умения от бизнеса, след успешно завършването на обучителната ни стажантска програма, студентите получават сертификат и възможност за започване на работа или възможност за стартиране на собствен бизнес.

За регистрация в онлайн семинара, даващ възможност за участие в програмата, студентите трябва да попълнят следната форма:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5dYhRhf7I0K2iaFBmLYY7LZ-pXPXRu9GoU2aLtTB5a1UMTRBMjFGWDBBODVNTktQVE1GMEpEWjU2WS4u

Инженерната академия на Райхле и Де-Масари България Пръдакшън за 2020-2021 г.

Инженерна Академия 2020-2021

Швейцарската компания R&M e световен лидер в разработката, производството и доставката на цялостни решения за изграждане на висококачествени комуникационни мрежи.

Инженерната aкадемия в Райхле и Де-Масари България Пръдакшън ЕООД предлага едногодишна стажантска програма за развитие на бъдещи инженери и придобиване на първоначален професионален опит в международна компания, водеща в бранша.

ВКЛЮЧВАЙКИ СЕ В ПРОГРАМАТА ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПРЕМИНЕТЕ ПРЕЗ 5 КЛЮЧОВИ ОТДЕЛА:

– 7 СЕДМИЦИ В ОТДЕЛ „ПРОИЗВОДСТВО“

– ПО 11 СЕДМИЦИ В 4 ИНЖЕНЕРНИ ОТДЕЛА:

 • Локален инженеринг
 • Качество
 • Глобален инженеринг и оперативно подпомагане
 • Развой (R&D)

Основни параметри на стажа:

 • Старт: 01.09.2020 г.
 • Възможност за работа на 8 / 6 / 4 часа
 • Срочен трудов договор за период от 1 година на пълни осигуровки
 • Индивидуална програма и работа с ментор
 • Възможност за кариерно развитие в компанията

Профил на успешните стажанти:

 • Минимум завършен 3-ти курс в университет с инженерна специалност
 • Среден успех от следването до момента: 4,5
 • Силна мотивация за развитие в избраното инженерно направление
 • Умение за работа в екип и готовност за спазване на вътрешни правила на работа Свободно владеене на английски език и работа с MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Процесът по подбор включва:

 • Телефонно събеседване
 • Индивидуални интервюта и тест по английски език
 • Център за оценка на компетенциите

Кандидатствайте като изпратете актуално CV на английски език, като в имейла опишете Вашите цели и очаквания от стажантската програма.

Очакваме документи за кандидатстване на имейл: recruitment_bg@rdm.com

За повече информация: +359 878 52 00 12

Всички кандидатури ще бъдат третирани като поверителни съгласно ЗЗЛД и на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Предоставянето на личните данни е доброволно, като е необходимо условие за участие в процеса по подбор.

Стаж – JA Bulgaria

Здравейте колеги,

Утре, 1 юли, от 15 ч., съвместно с HP, стартираме първия двуседмичен летен Виртуален Менторинг за младежи в областта на  Project Management. Допустими за участие в стажа са всички младежи на възраст 18-29 г. без целодневни ангажименти, които желаят да участват в селекцията за 20 виртуални места за менторство в HP, да се включат в нашия интерактивен уебинар – встъпително обучение за спецификите, приликите и разликите на подходите за управление на проекти Waterfall и Agile. Изискване е добро владеене на английски език, както и възможност и желание за включване в двуседмичния виртуален стаж, който ще се проведе в онлайн екипен формат, със средна натовареност 2 часа на ден, в периода 13-24 юли. Успешно приключилите летния виртуален менторинг младежи, ще получат сертификати, издадени от HP и JA Bulgaria, както и шанс за допълнителни безплатни обучения по професионални и лични умения, в рамките на проект NEETs in Entrepreneurship.

Доброволци от НР, специалисти в областта „Управление на проекти“, са готови да споделят своя опит, експертиза и време, като част от глобалната кампания на HP – „40 Days of Doing Good”, и да помогнат на младежите с желание за професионална реализация в сферата на информационните технологии, да добият знания и увереност. Най-ентусиазираните участници в програмата ще получат и възможността за кариерно ориентиране, осъществено като прекаран виртуален ден в HP.

За регистрация за встъпителния уебинар, моля да препратите на желаещи да се включат младежи следния линк:
https://us02web.zoom.us/…/tZIsf–uqzwrE9H02RIsLyBsbHgLVDtPP…

Проект “NEETs Предприемачи”, изпълняван от Джуниър Ачийвмънт България и финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, посредством Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм.

Апостол Дянков

Project Manager

JA Bulgaria | Member of JA Worldwide

apostol.dyankov@jabulgaria.org

Учебна компания JA Bulgaria

JA Bulgaria

Учебна компания JA Bulgaria предлага платени стажове за завършващи студенти, както и състезание за собствен бизнес „JA Startup”, което също е ориентирано към завършващи студенти, желаещи да започнат свой бизнес.

Компанията предлага до 10 платени летни едномесечни стажа (повечето в София), както и няколко виртуални стажа и job shadowing по модела на JA Bulgaria “Мениджър за един ден“.

Обявление за стаж по проект „NEETs Предприемачи“: CAD Drafter, код R2

Период на стажа: 1 юли – 1 септември, 2020 г.

Работодател: РЕНЪРДЖИ ООД

Месторабота: София, кв. Изток, ул. Самоков 28

Тип на стажа: Платен стаж по месторабота на пълен работен ден с гъвкаво работно време Заплащане: ДА (по индивидуално договаряне с РЕНЪРДЖИ ООД)

1. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Стажантът ще работи с проектантския екип на РЕНЪРДЖИ ООД и ще усвои ключови знания и умения в проектирането на фотоволтаични инсталации в България и чужбина.

2. СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЧИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Стажантът ще бъде обучен да работи със софтуерни инструменти и да извършва следните задачи: – Изготвяне на чертежи на покривни и наземни фотоволтаични системи; – Изчисление на потенциала на проектираните фотоволтаични системи;

3.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЛЪЖНОСТТА

А) Вид и равнище на образованието: инженерно образование (може да не е завършено)

Б) Трудов опит: НЕ

В) Специфични познания и умения:

– владеене на английски (ниво B2 e плюс)

– владеене на AutoCAD

Г) Личностни качества и нагласи:

– нагласа за учене

– внимание към детайлите

– способност за работа в екип

– желание за кариера в областта на възобновяемата енергия.

4. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Избраният кандидат може да участва в програмата за развитие на кариерни умения на JA Bulgaria, в рамките на проект „NEETs Предприемачи”, подкрепен от Фонд за младежка заетост на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм.

За кандидатстване:

Изпратете вашето CV и мотивационно писмо в срок до 21 юни, 2020 г.

на адрес: apostol.dyankov@jabulgaria.org (моля в поле subject на е-мейл добавете „Стаж – R2“)

Повече информация за проект „NEETs in Entrepreneurship: https://neets-entrepreneurship.org/bg/

Състезанието е отворено за NEETs младежи от 18 до 29 г., включително тези, които в момента завършват обучението и следването си, ще се проведе състезание за стартъп бизнес с 5 парични награди до 10 000 лв., със срок август 2020 г.,

За участие и регистрация :  https://eu.jotform.com/form/201414389787970

За повече информация:

Apostol Dyankov

Project Manager

JA Bulgaria | Member of JA Worldwide

t: +359 2 989 43 61

email : apostol.dyankov@jabulgaria.org

w: http://www.jabulgaria.org

a: 9 Zagore Str., Sofia 1124, Bulgaria

СТАЖАНТ ПРОГРАМИСТ JUNIOR C DEVELOPER

СТАЖАНТ ПРОГРАМИСТ

JUNIOR C DEVELOPER

Стажантските програми на MM Solutions стартират през тренировъчния лагер на Компанията – MMS Star Camp. За предстоящия онлайн C Camp търсим кандидати, желаещи да се развиват в областта на Embedded програмирането: 

Изисквания към кандидатите:

Техническа грамотност (познания по хардуер, програмиране, операционни ситеми);

Основни познания по С;

Владеене на английски език;

Желание за учене и развитие.

Компанията предлага:

Петседмично безплатно онлайн обучение по С с топ лектор;

Предложение за работа при успешно представяне на финален изпит;

Продължаващо обучение след назначаването на работа.

Програмата стартира на 13.04.2020 г.

За да кандидатствате за стажантската програма, изпратете актуално CV до 10.04.2020 г. на careers@mm-sol.com