Стажове „Робер Шуман“ / Европейски парламент

Целта на стажовете „Робер Шуман“ е да допринесат за европейското образование и професионалното обучение на гражданите на ЕС и да ги запознаят отблизо с работата на Европейския парламент.

Като част от ангажимента на Парламента за отдаване на почит на журналистите, убити при изпълнение на тяхната работа, Дирекцията за средствата за информация (Генерална дирекция за комуникация) предоставя редица възможности за стажове „Робер Шуман“ в памет на Ян Куцяк, словашкия разследващ журналист, който беше убит през февруари 2018 г.

Продължителността на тези стажове е пет месеца.

Кандидатите за стаж „Робер Шуман“ трябва:

 • да са на възраст над 18 години;
 • да притежават университетска диплома(и);
 • да отговарят на изискванията за владеене на език;
 • да представят валидно извлечение от регистъра за съдимост;
 • да не са работили повече от два последователни месеца в институция или орган на ЕС;
 • да не са участвали в посещения с изследователска цел за старши или младши изследователи шест месеца преди началото на стажа.

Дати на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите:

 • За период на стажа 1 октомври – 28/29 февруари – срок за кандидатстване: 1 юни – 30 юни
 • За период на стажа 1 март – 31 юли – срок за кандидатстване: 1 ноември – 30 ноември

За да кандидатствате за стаж „Робер Шуман“, моля посетете нашата начална страница „Предложения за стажове“ .

Кандидатите могат да кандидатстват за 3 предложения за стаж по време на всяка кампания.

Кандидатури, подадени след крайния срок, както и спонтанни кандидатури, не се разглеждат.

Всяка година 21 000 души кандидатстват за стаж в Европейския парламент, като повече от 900 от тях биват избрани.

Процедурите по набиране и подбор са пригодени така, че да не поставят кандидатите с увреждания в неравностойно положение.

Стажанти към отдели производство, калъпи и планиране на материали

Изисквания:
– Учащи в трети или четвърти курс, магистри или докторанти във висше учебно заведение в специалности с техническа насоченост;
– Мотивираност и отговорност;
– Желание за усвояване на нови знания и умения;
– Спазване на установените фирмени стандарти при работа;
– Умения за работа в екип и динамична среда;
Добри компютърни умения с Mıcrosoft Office (Word, Excel и Powerpoint) и AutoCad;

Фирмата предлага:
– 6 месеца продължителност на стажантската програма, с началo януари 2020 г.
– Ежемесечно възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната;
– Осигурено работно облекло;
– Храна по време на провеждане на стажа.

Канидатстването е с краен срок до 30.11.2019г. и може да стане чрез сайта на jobs.bg, на посочените телефонни номера: 0601/47771 или 0601/47789 и на е-mail адрес dnonkov@sisecam.com

Студентска програма в администрацията на ЦЕРН

Програмата е насочена към студенти, които желаят да прекарат период от 2 до 12 месеца в администрацията на ЦЕРН в хода на обучението си (бакалавър или магистър). Срокът може да бъде удължен до 14 месеца.
Платеният стаж може да бъде във всяка от следните дисциплини: превод, човешки ресурси, секретарска работа, бизнес администрация, логистика, право, финанси, счетоводство, библиотека и информатика, инженерно управление, научна комуникация, образование, аудиовизуални, комуникация и връзки с обществеността, психология, одит и др.
За: Граждани на страни-членки на ЦЕРН или асоциирана държава-членка, които са завършили най-малко 18 месеца следване канобакалавър или магистър.

Краен срок: 21 октомври 2019 г. 

За повече информация: https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999691143884-administrative-student-programme

Платени летни стажове 2019 г. в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

„АЕЦ Козлодуй“ набира студенти за платени летни стажове по следните специалности:

 • Ядрена енергетика;
 • Топло и ядрена енергетика;
 • Промишлена топлоенергетика;
 • Електроенергетика и електрообзавеждане;
 • Топлотехника;
 • Хладилна и климатична техника;
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане;
 • Електроника;
 • Автоматика, информационна и управляваща техника;
 • Компютърно управление и автоматизация;
 • Машиностроителна техника и технологии;
 • Машиностроене и уредостроене;
 • Хидравлична и пневматична техника;
 • Инженерна физика;
 • Физика;
 • Приложна ядрена физика;
 • Ядренофизични методи;
 • Ядрена енергетика и технологии;
 • Ядрена химия;
 • Химия;
 • Радиохимия;
 • Радиохимия и радиоекология;
 • Органична химия;
 • Инженерна химия и съвременни материали;
 • Материалознание;
 • Химия и екология;
 • Химични технологии;
 • Електрохимични технологии и защита от корозия;
 • Химично инженерство;
 • Неорганични вещества;
 • Безопасност на производството и защита при бедствия и аварии.

С предимство са стипендиантите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Изисквания:

 • Завършен III курс по специалност от обявените;
 • Минимален среден успех: много добър 4,50 от последен завършен семестър;
 • Предимство е владеене на чужд език, удостоверено със сертификат;
 • Да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения.

Условия за провеждане на стажа:

 • Продължителност – минимум четири непрекъснати работни седмици (в периода 15.07.2019-15.09.2019 г.);
 • Стажът е платен с месечно възнаграждение в размер на 900 (деветстотин) лева;
 • Възможност за ползване на безплатен служебен транспорт;
 • Безплатно настаняване в общежитие.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец;
 • Мотивационно писмо;
 • Уверение със среден успех от последен завършен семестър от висшето учебно заведение, в което се обучава студентът.

Срок за подаване на документи: 21 юни 2019 г. Срок за класиране на кандидатите: 05 юли 2019 г.

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултата от класирането по електронна поща.

Документи се приемат на адрес: 3321 гр. Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, Централно деловодство и на елестронна поща: karieri@npp.bg

За допълнителна информация можете да се обръщате на телефони: 0973/7-28-92 и 0973/7-45-25.

 

Лятна програма за студенти

Кога стартира програмата?

3 юни и 22 юли 2019 година

За кого е предназначена програмата?

За всички студенти, които владеят немски език и са мотивирани да работят за международна компания.

Какво предлага компанията?

 • атрактивно месечно възнаграждение;
 • социални придобивки, включващи ваучери за храна, поемане на транспортни разходи и други;
 • опит в международно компания;
 • страхотен екип.

Запишете се на: milena.georgieva@sutherlandglobal.com