„Ондо Солюшънс“ ООД

Кои сме ние?

„Ондо Солюшънс“ ООД е българска компания, основана през 2020 г., предоставяща ИТ решения в земеделието. Компанията разработва продукта ONDO – високотехнологична система за автоматизирано управление на напоителния процес, прецизно торовнасяне, климат контрол и мониторинг за всички култури.

ONDO е единственото напълно българско, цялостно иновативно решение за автоматизация в земеделието, състоящо се от хардуерно устройство, което се инсталира в стопанството с интегриран специализиран софтуер.

Защо да се присъедините към екипа на „Ондо Солюшънс“ ООД?

„Ондо Солюшънс“ ООД разширява своя екип от мотивирани специалисти и предлага възможности за професионална реализация в организацията. В момента търсим попълнение на екипа на позиция

Компанията предлага разнообразни предизвикателства, оценява приноса на всеки един служител и се грижи да създава насърчаваща атмосфера. Екипът на компанията се състои от млади и амбициозни профисионалисти, поставили си за цел да повишат нивото на дигитализацията в земеделието.

Нашето предложение:

Техник / Монтажник

За конкретната позиция търсим специалисти от цяла България, както и такива, за които честото пътуване няма да е проблем, а удоволствие.

Ако сте мотивирани и отговорни, инициативни и комуникативни, ние ще се радваме да разгледате нашето предложение:

Основни характеристики на позицията:

 • Инсталиране, настройка и поддръжка на прецизна автоматизация за контрол на напоителни системи, включващи контролери, метеорологични станции и други системи за мониторинг;
 • Инсталиране на сензори и датчици;
 • Модернизиране и оживяване на напоителни системи;
 • Инсталиране и подмяна на помпи;
 • Преустройство на системи за капково напояване;
 • Подпомагане на процеса по производство и асемблиране на технологично оборудване;
 • Сътрудничество при изготвянето на офертната и работна калкулация.

Подходящият кандидат притежава:

 • Опит и познания в областта на електротехниката и електрониката;
 • Опит и познания в изграждането на поливни системи;
 • Опит в поддръжка и сервизно обслужване в областта на автоматизираните поливни системи, системи за капково напояване, помпени станции, филтри, филтърни групи и системи, системи за аериране на водата;
 • Личностни качества – сръчност, комуникативност, умение за работа с клиенти, гъвкавост, съобразителност и инициативност при осъществяване на контакти, динамична и мотивирана личност, стремеж към постигане на високи резултати;
 • Висока степен на организираност, отговорност и способност за определяне на приоритети;
 • Свидетелство за управление на МПС, категория B и минимум 2 години опит при управление на МПС;
 • Добро владеене на английски език и добра компютърна грамотност (MS Office);
 • Желание за пътуване и осъществяване на дейност в различни райони на България;
 • Готовност за пътуване в чужбина;
 • Техническо или инженерно образование е предимство;
 • Опит в областта на напоителните системи, както и познаване на пазара на съоръжения за напояване са предимство

Ние Ви предлагаме:

 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията;
 • Дългосрочна заетост в бързо развиваща се и иновативна компания;
 • Работа в екип с млади и мотивирани специалисти;
 • Конкурентно възнаграждение и мотивационни бонуси, обвързани с постигнатите резултати;
 • Служебен мобилен телефон

Начин на кандидатстване:

Ако припознавате себе си в нашето предложение и искате да станете част от успешния екип на Ондо Солюшънс, изпратете автобиография и мотивационно писмо на jobs@ondo.io.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Екипът на сайта NewsRoomBG търси: Амбициозен млад човек с висок дух за Журналист / Редактор

Екипът на сайта NewsRoomBG търси: Амбициозен млад човек с висок дух и неприязън към лъжата за Журналист / Редактор Описание на длъжността:

– Следи български и чужди медии и сайтове за събития и новини Намира и осигурява необходимата информация за разработване, редактиране и публикуване на актуални, достоверни и интересни теми за читателите и аудиторията на сайта.

Събира материали: интервюта, репортажи и новини.

Разработва интересни за аудиторията на сайта теми, статии и материали за публикуване, спазвайки журналистическата етика.

Съблюдава за достоверността на материалите при отразяване на събития, така че аудиторията да бъде точно и коректно информирана.

Умения за писане на авторски материали по конкретни теми, водене на интервюта;

Обработване на снимков и видео материал и въвеждането му на сайта;

Отразяване на различни събития на спортна тематика;

Поддържане на страниците на сайта в социалните мрежи;

Координира дейността си с главния редактор

 

Изисквания към кандидата:

Висше образование

Предишен опит на подобна позиция се счита за предимство

Висока степен на езикова култура по български език

Владеене на английски език

Умение за работа в екип

Добри компютърни умения – MS Office, интернет

Отговорност и изпълнение на задачи в срок;

 

Работа на пълен работен ден. Ние предлагаме:

Много добра атмосфера и условия на работа.

Коректен, финансово стабилен работодател.

Възможност да разширите своя опит и да придобиете нови познания.

Ако проявявате интерес, моля изпратете автобиографията си на Е-mail  n_room_bg@abv.bg.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури са конфиденциални.

В HRS Recruitment Services Bulgaria търси Оперативен счетоводител

В HRS Recruitment Services Bulgaria вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.
Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа!
За наш партньор, стабилна компания в сферата на алтернативните енергийни източници, търсим мотивиран професионалист за позицията

Оперативен счетоводител.

Ролята включва:

 • Обработва счетоводните документи по съответните сметки, за които пряко отговаря;
 • Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки, изготвя оборотни ведомости и други балансови извлечения;
 • Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответните отчетни периоди;
 • Участва в комисии при извършване на инвентаризации;
 • Осигурява достоверна счетоводна отчетност на основата на първичната документация, както и представянето ѝ в установените срокове на главния счетоводител.

Фирмата предлага:

 • Постоянен договор и стабилни доходи
 • Мотивиращо заплащане
 • Въвеждащо обучение
 • Работа в голяма и перспективна компания – отговорен работодател

Изисквания:

 • Висше икономическо образование
 • Познаване на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство;
 • Добра компютърна грамотност MS Office и практика със счетоводен софтуер;
 • Опит в производствена фирма – предимство.

Ако обявата представлява интерес за Вас, кандидатствайте още днес на имейл:

veselina.panova@hrs-bg.com!

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
HRS Recruitment Services Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2525 от 26.04.2018 г.

Компания: ДП“НКЖИ“, ПСТ, Секция „Сигнализация и Телекомуникации“ Горна Оряховица

Компания: ДП“НКЖИ“, ПСТ, Секция „Сигнализация и Телекомуникации“ Горна Оряховица

Търси да назначи на Длъжност: Техник Телекомуникации/Автоматични телефонни централи

Работно място: Гара Шумен

Заплата: 1100-1300 лв/месец

Описание на работата:

 • Поддържа поверените му съоръжения и устройства в изправност и в съответствие с изискванията на техническата документация и нормативни документи за обезпечаване на правилната, сигурната и безаварийна работа;
 • Следи работата на устройствата и съоръженията в участъка, провежда технически прегледи и профилактика и ги поддържа в съответствие с месечния план-график;.
 • Локализира и отстранява възникналите повреди на устройствата и съоръженията;
 • Съхранява техническата документация и монтажни схеми на обслужваните от него съоръжения и устройства и отразява извършените изменения в тях.
 • Извършва всички видове работи при отстраняване на повреди и за поддържане в добър външен вид на съоръженията и работните места.
 • Работи с компютър (видеодисплей и софтуерни продукти);
 • Съоръжения: електронни централи, мултиплексна апаратура и мрежово оборудване, устройства, работещи по оптичен кабел.

Необходими умения:

 •      Компютърна грамотност и умения;
 • Владеене на чужд език
 • Професионална квалификация: Телекомуникации

 

За повече информация и кандидатстване:

Г-жа Нели Петкова

Mail: nkh_bg@abv.bg

Генерална дирекция „Писмени преводи“ набира оценители на документите на кандидатстващите университети

Генерална дирекция „Писмени преводи“ набира оценители на документите на кандидатстващите университети

През септември 2023 г. ще бъде обявен новият кръг за кандидатстване за членство в мрежата със знак за качество EMT (European Master’s in Translation (EMT))

Генерална дирекция „Писмени преводи“ набира оценители на документите на кандидатстващите университети

(с възнаграждение от 800 евро за работа по около 10 досиета на оценител). Ако кандидатствате, няма гаранция, че ще бъдете избрани,

тъй като броят на оценителите ще зависи от броя на кандидатурите.

Call for assessors – EMT selection procedure 2023-24 (europa.eu)