Сезонен оператор бутилиране

Изисквания:

 • Средно образование;
 • Умения за работа в екип;
 • Умения за работа под напрежение, прецизност, отговорност, бързина;
 • Желание за работа на смени.

Основни отговорности:

 • Контролиране разхода на суровини и материали в смяната;
 • Зареждане машините и съоръженията с необходими суровини и материали и следене за правилната им експлоатация и протичане на производствения процес, качеството на продукта и опаковката на съответния технологичен етап;
 • Съдействие при провеждане на периодични технически прегледи на оборудването в съответствие с операционните инструкции;
 • Спазване на установените стандарти на компания, в частност изискванията по ЗБУТ.

Фирмата предлага:

 • 21+ дни платен годишен отпуск, ваучери за храна;
 • Вътрешно-фирмени събития, които ни обединяват около нашата обща страст: бирата;
 • Програма за препоръки;
 • Възможности за развитие на нови знания: подкрепа от ментори, тренинг в зала, електронна платформа за обучение + регулярно организирани вътрешни обучения;
 • Любопитен и иновативен екип, който винаги се стреми да надхвърли постигнатите резултати;
 • Целеустремена компания, водена от амбициозна стратегия в областта на корпоративната социална отговорност.

 

Отчетник производство

Изисквания:

 • Подходящо образование;
 • Отлични компютърни умения;
 • Отлично боравене с Excel;
 • Опит с ERP система – предимство;
 • Умения за работа в екип.

Основни отговорности:

 • Осъществява документалното отчитанена всички производтвени звена в компанията;
 • Отговаря за вярно и коректно попълване на информацията от производствените звена в „ПП Ажур“;
 • Осъществява контрол за навременното отчитане на всички производствени звена;
 • Организира извозването и документалното придвижване на готови продукти към склад готова продукция;
 • Отговаря за навремнното разпространение на производствената документация и прилежащите етикети и поддържащи печатни материали.

Фирмата предлага:

 • Много добро възнаграждение, обвързано с професионалния и техническия опит;
 • Работа в съвременно оборудвано предприятие;
 • Възможност за обучение и развитие.

 

Мениджър качество

Изисквания:

 • Висше техническо образование;
 • Минимум две години опит в производствена компания на сходна позиция;
 • Аналитично мислене и умения за установяване и разрешаване на проблеми;
 • Ръководен опит – минимум две години;
 • Владеене на английски и/или друг западноевропейски език – предимство;
 • Отличини организационни умения и компютърна грамотност;
 • Свидетелство за управление МПС, кат. В – активен шофьор;
 • Умение за работа с MS Office (Excel, Outlook).

Основни отговорности:

 • Отговаря за изграждането, поддържането и постоянното подобряване на ефективността на системите за управление на качество в съответствие с изискванията на международните стандарти за качество;
 • Оговоря за поддръжката, актуализацията и подобряването на ISO 9001 въведено в компанията;
 • Подготвя и предоставя дневни, седмични и месечни доклади за качеството;
 • Организира и/или извършва вътрешни и външни за компанията одити по качество;
 • Ръководи, мотивира и развива екипа на отдела;
 • Предлага коригиращи и превантивни мерки при необходимост;
 • Извършва подобрения и актуализация на системите за управление на качеството в унисон с актуалните световни тенденции за качество.

Фирмата предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
 • Изградена бонусна система;
 • Интересна и динамична работа;
 • Работа в екип от професионалисти.

Учители в първо основно училище „Христо Ботев“ – гр. Търговище

Първо основно училище „Христо Ботев“ обявява свободни работни места за учители, завършили специалностите „Начална училищна педагогика с чужд език“ и „Българска филология“ (ОКС Бакалавър и ОКС Магистър).

За повече информация: https://1ou-tg.com/

тел: 0601/6-25-29, 6-21-76, 6-23-70, 6-25-21, 0893349255

e-mail: ou_1_tg@abv.bg

„Училище по изкуства и занаяти“ – с. Русаля, община Велико Търново

„Училище по изкуства и занаяти“

Училището търси учители и ментори, които да станат част от техния екип!

От 2014г. в с. Русаля, община Велико Търново, съществува „Училище по изкуства и занаяти“ за социално слаби деца, което е първото и единствено по рода си в цяла Източна Европа. Екипа на училището е от млади и енергични хора с кауза.

/За повече информация можете да разгледате сайта – http://www.rusalya.org/ или фейсбук страницата – https://www.facebook.com/Rusalya на Училището /

Поради развитието  от Основно към Средно училище, тази учебна година училището има нужда от следните кадри:

 1. Директор – Да притежава диплома за висше образование, съответстваща на професионалното направление; Да има не по-малко от 5 години учителски трудов стаж.
 2. Учители Начален етап – Да притежават диплома за висше образование, съответстваща на професионалното направление
 3. Учители Прогимназиален етап в направленията: „Английски език“, „Математика”, „Физика и астрономия“, „Химия и опазване на околната среда”, „История и цивилизации” – Да притежават диплома за висше образование, съответстваща на професионалното направление
 4. Ментори – хората, които поемат грижата за децата след приключване на учебния процес

Документи за кандидатстване:

– Автобиография

– Диплома за висше образование, съответстваща на професионалното направление /учителски профили/

– Мотивационно писмо – Поради спецификата на работата, едно от най-важните неща  е мотивационното писмо.

/Кандидатури, без мотивационно писмо или такова, което е тип „шаблон от интернет”, няма да бъдат разглеждани!/

Срок за кандидатстване: 31. юли 2020 година.

Изпращайте документите си на имейл адрес: rusalyamedia@gmail.com

Радостина Тричкова

Мениджър събития

Училище по Изкуства и Занаяти „Димитър Екимов“, с. Русаля /

Тел.: 0888 747 153 /  +359 888 747 153