Предстоящо събитие на Online Career MeetUp

Здравейте колеги,

Информираме ви за предстоящото събитие Online Career MeetUp, организирано от студентската общност Talent Club & To The Top Agency.

Online Career MeetUp е онлайн събитие, по време на което работодатели представят себе си пред аудитория от студенти и отговарят на въпросите им за стаж, условия и възможности за кариерно развитие в съответната компания.
Всяка една от компаниите представя себе си в рамките на 20 минути. Тематиката, която засягат представителите, освен кариерните възможности в съответната компания, засяга и ключови въпроси за младите специалисти без опит в сферата – полезни съвети при кандидатстване за работа, какви качества биха ги отличили, какви предимства и недостатъци крие сферата, към която са се насочили, и т.н.
След лекциите има предвидено време за „бързи срещи“ – всяка компания се отделя в собствена онлайн стая, в която участниците могат да влизат един по един, да задават въпроси, да разменят контакти с HR специалистите.

Предстоящото издание на 17.02. и 24.02. ще бъде за студенти, изучаващи или интересуващи се  IT & Software.

Линк за регистрация: https://talentclub.bg/online-career-meetup/

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (всички дисциплини)

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (всички дисциплини)

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 5 и 8 стипендии.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява всяка академичната година. Крайният срок за подаване на документи е през месец май. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

 

Webinar on Fulbright Graduate Student Grants in AY 2023-24

The competition for Fulbright Graduate Student Grants in AY 2023-24 is now open. Application deadline: May 20,2022

Образователно-благотворителна кампания „Кликни СРАВНИ, а MOITEPARI студент ще награди“

Уважаеми колеги,

Представяме Ви на вашето внимание благотворителна кампания на финансовия портал MoitePari.bg,  насочена към студенти от всички акредитирани университети в България.

MoitePari.bg искат да подкрепят и младите в техния самостоятелен път, да им помогнат да се научат и те да взимат информирани финансови решения, да „сравняват“ всички банкови оферти на едно място и да изберат най-добрата за тях. А докато се „обучават“, ще имат възможност да спечелят една от три награди в конкурса.

Наградния фонд е 3000 лв., а победителят се определя след гласуване от публиката.

Уникалното на кампанията е, че наградният фонд ще се събира на база натрупаните кликове на бутон „Сравни“ на сайта www.moitepari.bg.

За всеки посетител на сайта, който направи сравнение по даден продукт, MoitePari.bg ще дарява по 1 ст. в награден фонд, който ще бъде разпределен между тримата първенци в конкурса.

1 СРАВНЕНИЕ = 1 Стотинка (към Наградния Фонд)

За повече информация и участие в конкурса: https://sravni.moitepari.bg/

Онлайн събитие Online Career MeetUp

Предстои да се проведе събитието Online Career MeetUp, организирано от студентската общност Talent Club & To The Top Agency

Тази година To The Top Agency стартира дейността си по проект, наречен Talent Club – студентска мрежа, която има за цел да създаде „мост“ между студенти и работодатели в България – да провокира условия за пряк контакт и да стимулира връзката между тях. Амбицията на проекта е с течение на времето да се превърне в събирателна точка на студентите, където те ще могат да откриват кариерни възможности, полезна информация и ресурси, студентски събития и активности, планирани с цел осъществяване на връзка с желани от тях работодатели. В рамките на няколко месеца от стартирането си насам, успяхме да реализираме няколко успешни студентски инициативи, в следствие от които много млади специалисти откриха подходящи за себе си стажантски и работни позиции. 

Следващата такава предстои на 2-ри декември и ще се състои изцяло в онлайн среда. 

Online Career MeetUp е онлайн събитие, по време на което работодатели от различни индустрии представят себе си пред аудитория от студенти и отговарят на въпросите им за стаж, условия и възможности за кариерно развитие в съответната компания. Събитието се провежда в платформата Zoom и протича по следния начин:

  • Всяка една от компаниите представя себе си в рамките на 30 мин. Тематиката, която засягат представителите, освен кариерните възможности в съответната компания, засяга и ключови въпроси за младите специалисти без опит в сферата – полезни съвети при кандидатстване за работа, какви качества биха ги отличили, какви предимства и недостатъци крие сферата, към която са се насочили, и т.н. 
  • Между лекциите има предвидено време за „бързи срещи“ – всяка компания се отделя в собствена онлайн стая, в която участниците могат да влизат един по един, да задават въпроси, да разменят контакти с HR специалистите. 

Предстоящото издание на 2-ри декември ще бъде специално – Christmas Edition. В него ще могат да се включат всички студенти и млади специалисти, независимо каква специалност изучават. 

По време на събитието, няколко водещи компании ще представят себе си като работодател – ще разкажат за кариерните възможности, които предлагат, както и за всички придобивки и бонуси, които предоставят на своите служители. Компаниите са подбрани спрямо обективно високите критерии, които поставят в бизнеса, и предлагат прекрасни кариерни възможности за младите хора в България. 

Българската народна банка (БНБ) обявява ежегодния си конкурс за стипендианти за 2022 година.

Българската народна банка (БНБ) обявява ежегодния си конкурс за стипендианти за 2022 година.

За период от 9 месеца БНБ отпуска следните стипендии:

  • две стипендии в размер на 600 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;
  • една стипендия в размер на 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

Документите на кандидатите се подават в срок до 19 декември 2021 г. Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване се намират на интернет страницата на БНБ тук.

Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на БНБ. В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 450 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 39. Информация относно резултатите от предходните конкурси можете да намерите тук.

___________________________________

Българска народна банка

Пл. „Княз Александър І” №1

1000 София, България

Тел.: (+359 2) 9145 2723