Стипендии на френското правителство

Стипендиите на френското правителство се отпускат за дипломантски програми на нива:

  • магистратура (M2): магистратури с професионална насоченост и магистратури с професионална насоченост;
  • докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle). Краен срок: 30 март;
  • научен престой на високо ниво: Млади научни работници; Утвърдени научни работници.

Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:- да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години;- възраст: 35 години за ниво магистратура (M2) и 40 години за докторантура под двойно научно ръководство;- да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър, магистър или доктор;- ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение.

Краен срок: 30 март 2020 г.; целогодишен прием

За допълнителна информация:  http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/

Програма за младши стипендианти на ЦЕРН

Тази програма е насочена към завършилите университети или висши технически институти в широк спектър от приложни науки, компютърни технологии и инженерство с ограничен или никакъв трудов опит, които искат да работят в изследователска група.

За: Завършили или на които им предстои завършване на висше образование, с висше образование (бакалавърско или магистърско ниво) и с не повече от 4 години опит след придобиване на своята степен.

България е член на Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) и български граждани могат да кандидатстват.

Краен срок: 2 март 2020 г. по обяд (23:30 ч. CEST)

За допълнителна информация: https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999695850151-junior-fellowship-programme

Младежки обмен Employment Opportunities Using Our Natural Resources

Обменът има за цел да подобри знанията на младите хора относно енергийните ресурси в Европа и да ги информира за налагащи се трендове в използването им.

Също така проектът ще информира за това как всяка една страна би могла да подготви своите млади граждани за бъдеща кариера в сферата на енергетиката.

Краен срок: 30 януари 2020 г.

За допълнителна информация: http://youthub.bg/2019/10/mladezhki-obmen-employment-opportunities-using-our-natural-resources-v-oksford-13-21-april-2020-g/

Зимен семинар по палеография и науки за архивите в организация „Проект архивът на Медичи“/Флоренция, Италия

Основната цел на този семинар е да запознае участниците с италианските архиви (с особен акцент върху флорентинските архивни колекции), да проучат задълбочено различни документални типологии, да четат текстове от Ранното Ново време и да научат как да планират изследвания в италиански архиви и библиотеки. Особено подходящ е за студенти, университетски преподаватели и музейни куратори, работещи по теми от Ренесанса и и Ранното Ново време.

Сесия I: 13 – 18 януари 2020 г.
Сесия II: 20 – 25 януари 2020 г.

Краен срок: 5 януари 2020 г.

За допълнителна информация: http://www.medici.org/onsite-archival-studies-seminar-winter-2020/

Ежегодни стипендии на БНБ

Българската народна банка обявява
ежегодния си конкурс за стипендианти за 2020 година

За период от 9 месеца Българската народна банка (БНБ) отпуска следните стипендии:

• две стипендии в размер на 600 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;

• една стипендия в размер на 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

Документите на кандидатите се подават в срок до 9 декември 2019 г. Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване се намират на интернет страницата на БНБ.

Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на БНБ. В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 405 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 34.