Стартира Национален образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“

Стартира Национален образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“

Преподаватели, ученици и студенти от цялата страна могат да се включат и да спечелят много награди

 

На 18 септември стартира Националният образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“, провеждан под патронажа на МОН, в партньорство с водещи академични, браншови и медийни организации. Той е част от събитията по повод Световния ден на географските информационни системи (ГИС) у нас. Конкурсът има за цел да насърчи преподаватели, ученици и студенти да използват по-широко богатите възможности на уеб картите и ГИС технологиите и да покажат своите умения, идеи и проекти.

В срок до 13 октомври, всички желаещи могат да заявят своето участие в конкурса, като се регистрират в една от следните 4 категории:

 • Преподаватели
 • Ученици
 • Отбор
 • Студенти.

С помощта на лесната за използване уеб ГИС платформа ArcGIS Online, желаещите да се включат могат да създадат карта, дигитална история под формата на сторимап или друг ГИС проект на интересна за тях тема – от образование, история и култура, през опазване на природата, до ресурси за учебния час и други теми, по избор на всеки участник.

Достъп до ArcGIS Online и неговите приложения за уеб и мобилни карти имат както всички български училища по програма „ГИС в училище“, така и университети, използващи Есри академична програма. Всички други желаещи да участват в конкурса могат да си създадат безплатен публичен ArcGIS Account.

Крайният срок за подаване на готовите проекти е до 27 октомври 2023 г. на имейл: schools@esribulgaria.com.

За победителите са предвидени много награди: парична премия, безплатни ГИС обучения, специализирани ГИС атласи, книги, грамоти и др.

Всички създадени уеб карти и приложения ще бъдат включени във виртуална изложба, съпътстваща конференцията по случай Световния ГИС ден на 15 ноември 2023 г. Най-голямото събитие в тази сфера у нас се организира вече повече от 20 години от Есри България в партньорство с водещи организации от различни сфери. Победителите в образователната надпревара ще бъдат наградени на тържествена церемония по връчване на годишните отличия по случай ГИС деня.

Разберете повече и се регистрирайте още днес на страницата на „Изучаваме света с ГИС“.

 

Конкурсът се организира от Есри България със спонсорството на:

„Софийска вода“ АД, част от Veolia и „Електрохолд България“.

Партньори са: Министерство на образованието и науката, Българска академия на науките, Геолого-географски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Университет за национално и световно стопанство, Национален университетски център „ГИТ“, Военна академия „Георги Сава Раковски“, Лесотехнически университет, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Висше училище по телекомуникации и пощи, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Образователна инициатива Космическо училище, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, УниБИТ, EduTechFlag, Издателство „Аз-буки“, Teacher.bg, Uchi.bg, Атлантическият клуб в България, Българска Картографска Асоциация, Българско географско дружество, Move.bg, National Geographic България, Dir.bg, bTV Media Group, Digitalk, БНР, Градът Медиа Груп.

###

За Есри България

Есри България е лидер в сферата на Географските информационни системи (ГИС) с повече от 25 години опит на българския пазар. Създадена през 1995 г., компанията е изключителен представител на Esri за страната. Есри България реализира стратегически ГИС проекти от национален мащаб в различни сфери на икономиката, включително кадастър, околна среда, инженерна инфраструктура, сигурност, здравеопазване, селско стопанство, образование и др. Компанията е официален организатор на Световния ГИС Ден в страната. ЕСРИ България е партньор на българските университети и член на авторитетни български и международни организации. Повече информация на: http://esribulgaria.com/.

 

 

 

За „ГИС в училище“

От 2021 г. Есри България, съвместно с МОН и СУ „Св. Климент Охридски“, развива програма „ГИС в училище“ за предоставяне на безплатен ГИС софтуер на всички български училища. На сайта на „ГИС в училище“ има и достъпни насоки, идеи, уроци, приложения и много други ресурси в полза на преподавателите по различните учебни дисциплини. Към момента, част от програмата са почти 370 училища с разнообразен профил. Безплатен достъп до ГИС платформата на Есри имат над 1220 учители и повече от 12 550 ученици от цялата страна.

 

За Esri

Esri, световният лидер в сферата на Географските информационни системи (ГИС), онлайн карти, анализи, локализационни и картографски услуги, помага на клиентите си да отключат пълния потенциал на своите данни, за да подобрят своите оперативни и бизнес резултати. Основана през 1969 г. в Калифорния, САЩ, днес софтуерните продукти на Еsri са  внедрени в над 350 000 организации в целия свят и в повече от 200 000 институции в Европа, Америка, Азия, Африка и Близкия изток, включително в много компании част от Fortune 500, правителствени агенции, НПО и университети. Esri разполага със силна регионална мрежа от офиси, дистрибутори и партньори, които подпомагат работата на клиентите на местно ниво в над 100 държави на шестте континента. Със своя новаторски подход в геопространствените информационни технологии, Esri проектира най-иновативните решения за дигитална трансформация, Интернет на нещата (IoT) и комплексни анализи. Посетете ни на www.esri.com.

 

Контакт за медиите

Мая Рашева
Маркетинг експерт кампании и съдържание
Тел.: +359 888443580
Е-mail: m.rasheva@esribulgaria.com

В HRS Recruitment Services Bulgaria търси Оперативен счетоводител

В HRS Recruitment Services Bulgaria вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.
Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа!
За наш партньор, стабилна компания в сферата на алтернативните енергийни източници, търсим мотивиран професионалист за позицията

Оперативен счетоводител.

Ролята включва:

 • Обработва счетоводните документи по съответните сметки, за които пряко отговаря;
 • Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки, изготвя оборотни ведомости и други балансови извлечения;
 • Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответните отчетни периоди;
 • Участва в комисии при извършване на инвентаризации;
 • Осигурява достоверна счетоводна отчетност на основата на първичната документация, както и представянето ѝ в установените срокове на главния счетоводител.

Фирмата предлага:

 • Постоянен договор и стабилни доходи
 • Мотивиращо заплащане
 • Въвеждащо обучение
 • Работа в голяма и перспективна компания – отговорен работодател

Изисквания:

 • Висше икономическо образование
 • Познаване на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство;
 • Добра компютърна грамотност MS Office и практика със счетоводен софтуер;
 • Опит в производствена фирма – предимство.

Ако обявата представлява интерес за Вас, кандидатствайте още днес на имейл:

veselina.panova@hrs-bg.com!

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
HRS Recruitment Services Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2525 от 26.04.2018 г.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Стажантска програма на национално сдружение на Общините в република България

Техническа информация – Лятна кампания 2023

ЗАЯВЛЕНИЕ – за индивидуално включване в стажантска програма на НСОРБ

 

за повече информация:

0882/02 74 06

02/943 44 67

e.nemska@namrb.org

Генерална дирекция „Писмени преводи“ набира оценители на документите на кандидатстващите университети

Генерална дирекция „Писмени преводи“ набира оценители на документите на кандидатстващите университети

През септември 2023 г. ще бъде обявен новият кръг за кандидатстване за членство в мрежата със знак за качество EMT (European Master’s in Translation (EMT))

Генерална дирекция „Писмени преводи“ набира оценители на документите на кандидатстващите университети

(с възнаграждение от 800 евро за работа по около 10 досиета на оценител). Ако кандидатствате, няма гаранция, че ще бъдете избрани,

тъй като броят на оценителите ще зависи от броя на кандидатурите.

Call for assessors – EMT selection procedure 2023-24 (europa.eu)

Еразъм+ младежки екологичен обмен

Уважаеми колеги,
Свързваме се с вас от Националния център за младежка информация и международна младежка мобилност, за да обявим възможност за участие в международен младежки обмен по Програма „Еразъм+“.

Проектът е на екологична тематика и ще се реализира в к.к. Слънчев бряг в периода 29 април (ден за пристигане) и 7 май (ден за отпътуване).
Всеки млaд човек от цялата страна на възраст между 18 и 24 години, който е мотивиран и се интересува да научи повече за опазването на околната среда, може да кандидатства независимо от неговия социален или професионален профил и опит.
Ще бъдат избрани участници от различни части на България, за да имаме представители на младежката общност различни точки на страната.

Всички разходи на участниците (храна, настаняване, застраховка, дейности, транспорт от и до мястото на реализация) се покриват от организаторите.

Можете да научите повече за проекта на официалния му сайт www.youth-exchange.eu

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 28 април 2023г. (включително) чрез секцията „How to apply“ в сайта на проекта.