Събитие CEO Talks по проект Talent Club

Тази година To The Top Agency стартира дейността си по проект, наречен Talent Club – студентска мрежа, която има за цел да създаде „мост“ между студенти и работодатели в България, да провокира условия за пряк контакт и да стимулира връзката между тях. Амбицията на проекта е с течение на времето да се превърне в събирателна точка на студентите, където те ще могат да откриват кариерни възможности, полезна информация и ресурси, студентски събития и активности, планирани с цел осъществяване на връзка с желани от тях работодатели.

Събитието ще се проведе на 14-и октомври 2021 г. в аула „Максима“ на УНСС в следните направления:

 • От една страна, ще се провеждат „лекции“, водени от представители на висшия мениждмънт на изявени в своята сфера на дейност компании, които оперират в България. Тематиката на лекциите ще бъде мотивационна, вдъхновена от натрупания личен опит, свързана с кариерното развитие и предизвикателствата по пътя към успеха;
 • От друга страна, програмата е планирана така, че между лекциите да има време и възможност за пряк контакт между компаниите и студентите, като всяка компания ще бъде позиционирана с кариерен щанд.

Актуални конкурси на Фондация Еврика

За деветнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно – вече в 11 области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов;
 4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 8. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
 10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за трета поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим поредния носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2 300 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2021/2022 година.

Повече информация по отношение на конкурсите ще намерите на сайта на Фондацията на следния адрес.

Инженерна академия на R&M България

Уважаеми студенти, все още може да кандидатствате и да станете част от едногодишната стажантска програма на R&М България Производство за развитие и изграждане на бъдещи инженери – Инженерна академия. Тя предлага изключителна възможност за придобиване на първоначален професионален опит в международна компания, водеща в бранша, с осигурени ментори – доказани специалисти в своята област.

Стартът на стажа е 15 септември 2021 г. Очакваме Вашите кандидатури и сме на разположение, ако имате въпроси.

За повече информация може да посетите:

https://www.jobs.bg/job/5859369. Въпроси и подаване на документи за кандидатстване може да направите и на

Еmail: recruitment_bg@rdm.com

Учител в начален етап в I-во ОУ „Христо Ботев“ – гр. Търговище

Предизвикателството да бъдеш учител е мисия и призвание. Много важно е творческият път на младия учител да започне в иновативна среда, изпълнена с предизвикателства, идеи и мнения. І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище винаги е подавало ръка на младите учители, насърчавайки креативността, творчеството и инициативността.

И тази година институцията предлага едно работно място за завършващи бакалавърска или магистърска степен в ШУ „Константин Преславски“ – учител в начален етап в група за целодневна организация на учебния ден, считано от 01.09.2021 г.

 

За контакти: тел.: 0601/6 23 70; e-mail: ou_1_tg@abv.bg

Консултант продажби и обслужване към Райфайзен БАНК

 Консултант Продажби и Обслужване – Шумен към Райфайзен БАНК

Ако Вие имате:

 • Завършено висше образование (икономическото е предимство);
 • Опит при работа с клиенти и/ или плащания;
 • Отлични продажбени умения;
 • Добри умения за работа с компютър (MS Office);
 • Добро ниво на владеене на английски език (предимство);
 • Много добри комуникативни и презентационни умения;
 • Добри организационни и аналитични умения.

И искате да:

 • Продавате  всички кредитни и некредитни продукти, които банката предлага за физически и юридически лица;
 • Идентифицирате потребностите на клиентите и предлагате най–подходящите продукти и услуги за тях;
 • Провеждате срещи с клиенти с цел привличане на нов бизнес;
 • Приемате, проверявате и обработвате клиентски документи и поддържате досиетата на клиентите;
 • Работите на каса с национална и чуждестранни валути;
 • Съдействате на клиентите и насърчавате използването на устройствата за самообслужване и дигиталните канали за обслужване.