Стажове „Робер Шуман“ / Европейски парламент

Целта на стажовете „Робер Шуман“ е да допринесат за европейското образование и професионалното обучение на гражданите на ЕС и да ги запознаят отблизо с работата на Европейския парламент.

Като част от ангажимента на Парламента за отдаване на почит на журналистите, убити при изпълнение на тяхната работа, Дирекцията за средствата за информация (Генерална дирекция за комуникация) предоставя редица възможности за стажове „Робер Шуман“ в памет на Ян Куцяк, словашкия разследващ журналист, който беше убит през февруари 2018 г.

Продължителността на тези стажове е пет месеца.

Кандидатите за стаж „Робер Шуман“ трябва:

  • да са на възраст над 18 години;
  • да притежават университетска диплома(и);
  • да отговарят на изискванията за владеене на език;
  • да представят валидно извлечение от регистъра за съдимост;
  • да не са работили повече от два последователни месеца в институция или орган на ЕС;
  • да не са участвали в посещения с изследователска цел за старши или младши изследователи шест месеца преди началото на стажа.

Дати на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите:

  • За период на стажа 1 октомври – 28/29 февруари – срок за кандидатстване: 1 юни – 30 юни
  • За период на стажа 1 март – 31 юли – срок за кандидатстване: 1 ноември – 30 ноември

За да кандидатствате за стаж „Робер Шуман“, моля посетете нашата начална страница „Предложения за стажове“ .

Кандидатите могат да кандидатстват за 3 предложения за стаж по време на всяка кампания.

Кандидатури, подадени след крайния срок, както и спонтанни кандидатури, не се разглеждат.

Всяка година 21 000 души кандидатстват за стаж в Европейския парламент, като повече от 900 от тях биват избрани.

Процедурите по набиране и подбор са пригодени така, че да не поставят кандидатите с увреждания в неравностойно положение.

Среща с представители на фондация „Заедно в час“

На 21 ноември (четвъртък) 2019 г. се проведе среща между екипа на Центъра за кариерно развитие и г-н Петър Пройков – представител на фондация „Заедно в час“. Бяха обсъдени опциите за съвместно сътрудничество и последващи общи инициативи.

По-късно в рамките на деня се осъществи информационен ден на „Заедно в час“. Позициониран беше мобилен щанд на територията на Корпус 2 на Шуменския университет, където студентите имаха възможността лично да разговарят с г-н Пройков за условията по кандидатстване в програмата.

Ден на кариерата

Събитието се проведе на 20.11.2019 г. от 10:00 часа в зала 211 на Корпус 2 /Педагогически факултет/. Студентите имаха възможност да се запознаят с дейността на Агенцията по заетостта, а представители от страна на „Райфайзенбанк“ гостуваха с презентация относно финансовите си продукти, както и условията за развитие на студентите в кариерен план.

 

 

Стипендии „Фулбрайт“ в Университета

Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ осъществи презентация на тема: Стипендии Фулбрайт – възможности за обучение, специализации, изследователска и преподавателска дейност в САЩ през учебната 2021-2022 година. Срещата се състоя на 19 ноември (вторник) 2019 г. от 10:00 часа в зала 318 на Корпус 2 на Шуменския университет.

Комисия „Фулбрайт“ представи възможностите за стипендии на български студенти (след бакалавърска степен), университетски преподаватели, учени, представители на неправителствени организации и професионалисти за обучение в магистърски и докторски програми, изследователска и преподавателска дейност и квалификация в САЩ.

Традиционна среща със студенти първокурсници

Традиционната среща със студенти първокурсници, организирана от Центъра за кариерно развитие на Университета, се проведе на 18 ноември (понеделник) 2019 г. от 10:00 часа в зала 217 на Корпус 1. Присъстваха представители на ректорското ръководство, Финансово-счетоводния отдел и Студентската канцелария, както и инспектор социално-битови въпроси. Студентите имаха възможност да отправят въпроси, свързани с процеса на обучение, да споделят мнение и препоръки.