Програма за професионално и лидерско развитие със „Заедно в час“

„Заедно в час“ работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му. Ние откриваме, обучаваме и развиваме способни и мотивирани професионалисти от различни сфери, които да работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България.
„Заедно в час“ предлага двугодишна програма за професионално и лидерско развитие, в рамките на която участниците се обучават по специално разработен подход, получават менторска подкрепа, учителска правоспособност и работят на пълен работен ден като учители в училища с резултати под средните за страната. Програмата включва и възможности за кариерно развитие след двете години и достъп до професионални контакти.
За да кандидатствате за участие в програмата, не е необходимо да имате предишен опит като учител или педагогическа правоспособност.
Нужно е да сте завършили минимум бакалавърска степен до 1 септември 2020 г.
Програмата на „Заедно в час“ е отличена като „Най-добра програма за кариерно развитие“ и „Най-добра обучителна програма“ в конкурса „Работодател на годината 2018“ на форума „Кариера в България – Защо не?“.

Като участник в програмата на „Заедно в час“ вие получавате:
 обучение по специално разработена от „Заедно в час“ програма за ефективни учители – включва доказали се образователни модели като „Преподавай като лидер” („Teaching as leadership“) и Universal Design for Learning;
 двугодишен трудов договор като учител в училище партньор на “Заедно в час”;
 менторска подкрепа от опитен професионалист;
 сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет партньор на организацията (за участниците, които нямат такава)
 финансов стимул от „Заедно в час“ за периода на задължителното и лятно обучение (юли – август 2020 г.);
 развитие на професионални и лидерски умения – както специфични за преподаването, така и универсални за бъдещи кариерни посоки;
 осъществяване на летен проект или стаж между двете години;
 достъп до общността на „Заедно в час“ от над 400 участници и възпитаници на програмата;
 достъп до международната мрежа Teach For All – предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;
 подкрепа за успешна реализация след завършване на програмата в една от приоритетните за „Заедно в час“ сфери като преподаване в училище и училищно лидерство, политики в сферата на образованието и работа на общностно ниво;
За повече информация и кандидатстване за програмата на „Заедно в час“ посетете нашия сайт: www.zaednovchas.bg/graduates/
Краен срок за приемане на кандидатури – 10.02.2020 г.
„Заедно в час“ е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Обучителните програми на “Заедно в час” са официално одобрени от Министерството на образованието и науката.

Стипендии на френското правителство

Стипендиите на френското правителство се отпускат за дипломантски програми на нива:

  • магистратура (M2): магистратури с професионална насоченост и магистратури с професионална насоченост;
  • докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle). Краен срок: 30 март;
  • научен престой на високо ниво: Млади научни работници; Утвърдени научни работници.

Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:- да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години;- възраст: 35 години за ниво магистратура (M2) и 40 години за докторантура под двойно научно ръководство;- да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър, магистър или доктор;- ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение.

Краен срок: 30 март 2020 г.; целогодишен прием

За допълнителна информация:  http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/

Програма за младши стипендианти на ЦЕРН

Тази програма е насочена към завършилите университети или висши технически институти в широк спектър от приложни науки, компютърни технологии и инженерство с ограничен или никакъв трудов опит, които искат да работят в изследователска група.

За: Завършили или на които им предстои завършване на висше образование, с висше образование (бакалавърско или магистърско ниво) и с не повече от 4 години опит след придобиване на своята степен.

България е член на Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) и български граждани могат да кандидатстват.

Краен срок: 2 март 2020 г. по обяд (23:30 ч. CEST)

За допълнителна информация: https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999695850151-junior-fellowship-programme

Младежки обмен Employment Opportunities Using Our Natural Resources

Обменът има за цел да подобри знанията на младите хора относно енергийните ресурси в Европа и да ги информира за налагащи се трендове в използването им.

Също така проектът ще информира за това как всяка една страна би могла да подготви своите млади граждани за бъдеща кариера в сферата на енергетиката.

Краен срок: 30 януари 2020 г.

За допълнителна информация: http://youthub.bg/2019/10/mladezhki-obmen-employment-opportunities-using-our-natural-resources-v-oksford-13-21-april-2020-g/

Зимен семинар по палеография и науки за архивите в организация „Проект архивът на Медичи“/Флоренция, Италия

Основната цел на този семинар е да запознае участниците с италианските архиви (с особен акцент върху флорентинските архивни колекции), да проучат задълбочено различни документални типологии, да четат текстове от Ранното Ново време и да научат как да планират изследвания в италиански архиви и библиотеки. Особено подходящ е за студенти, университетски преподаватели и музейни куратори, работещи по теми от Ренесанса и и Ранното Ново време.

Сесия I: 13 – 18 януари 2020 г.
Сесия II: 20 – 25 януари 2020 г.

Краен срок: 5 януари 2020 г.

За допълнителна информация: http://www.medici.org/onsite-archival-studies-seminar-winter-2020/