СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 2.01.2024 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 2.01.2024 г.

Длъжност Място Образование Срок на валидност
Учител/Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Шумен Висше-НУП 12.1.2024 г.
Началник смяна Шумен Средно/Висше 19.1.2024 г.
Специалист качество Шумен Средно/Висше 19.1.2024 г.
Директор производство Каспичан Висше техническо/Машинен инженер 5.1.2024 г.

СВОБОДНИте РАБОТНИ МЕСТА са предоставени от Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен