Career Show Internships & Entry Level

Career Show Internships & Entry Level

Ако си в началото на кариерния си път, това онлайн събитие ще ти даде полезни насоки как да бъдеш максимално продуктивен и успешен! Срещни се с едни от най-добрите работодатели в страната в предварително уговорени 15-минутни видео срещи, за да:

изкачиш първото си кариерно стъпало
научиш повече за стажантските програми
научиш повече за самите работодатели
придобиеш увереност по време на интервю

 

А за да си готов за блестяща кариера, сме подготвили супер полезна програма за:
избор на подходяща професия
кариерно планиране
ролята на пазара на труда

Повече за събитието   https://careershow.bg/events/internships/