СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 17.10.2022 г.

Длъжност Място Образование Срок на валидност
Учител, практическо обучение Шумен Висше-Автотранспортна техника, Автомобилна мехатроника 31.10.2022 г.
Детски учител Шумен Висше-НУП, ПУНУП, Иновации в ПО 31.10.2022 г.
Специалист доставки Шумен Средно 31.10.2022 г.
Служител контрол Шумен Средно 28.10.2022 г.
Лаборант Шумен Висше-Химия 31.10.2022 г.