Учител в начален етап в I-во ОУ „Христо Ботев“ – гр. Търговище

Предизвикателството да бъдеш учител е мисия и призвание. Много важно е творческият път на младия учител да започне в иновативна среда, изпълнена с предизвикателства, идеи и мнения. І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище винаги е подавало ръка на младите учители, насърчавайки креативността, творчеството и инициативността.

И тази година институцията предлага едно работно място за завършващи бакалавърска или магистърска степен в ШУ „Константин Преславски“ – учител в начален етап в група за целодневна организация на учебния ден, считано от 01.09.2021 г.

 

За контакти: тел.: 0601/6 23 70; e-mail: ou_1_tg@abv.bg