Консултант продажби и обслужване към Райфайзен БАНК

 Консултант Продажби и Обслужване – Шумен към Райфайзен БАНК

Ако Вие имате:

 • Завършено висше образование (икономическото е предимство);
 • Опит при работа с клиенти и/ или плащания;
 • Отлични продажбени умения;
 • Добри умения за работа с компютър (MS Office);
 • Добро ниво на владеене на английски език (предимство);
 • Много добри комуникативни и презентационни умения;
 • Добри организационни и аналитични умения.

И искате да:

 • Продавате  всички кредитни и некредитни продукти, които банката предлага за физически и юридически лица;
 • Идентифицирате потребностите на клиентите и предлагате най–подходящите продукти и услуги за тях;
 • Провеждате срещи с клиенти с цел привличане на нов бизнес;
 • Приемате, проверявате и обработвате клиентски документи и поддържате досиетата на клиентите;
 • Работите на каса с национална и чуждестранни валути;
 • Съдействате на клиентите и насърчавате използването на устройствата за самообслужване и дигиталните канали за обслужване.