Търговски представител

„Натурево“ България е нова фирма на българския пазар, занимаваща се с продажбата на био торове за растителна защита. Във връзка с разширяването на дейността си, се търси търговски представител.

Изисквания:

  • Агрономическо образование (задължително);
  • Английски език (задължително), румънски език (препоръчително);
  • Шофьорска книжка (задължително);
  • Опит в търговията на продукти за растителна защита (задължително).

Кандидатстване:

Кандидатите, отговарящи на всички посочени като задължителни условия, да изпратят актуално СV на английски език на e-mail: office@naturevo.bg

Документи на български език няма да бъдат разглеждани.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще бъде на английски език, както и цялата документация, свързана с работата.