Репортери и водещи – радио Шумен

Радио Шумен организира събеседване за репортери и водещи

Изисквания:

  • висше образование или последен курс на обучение във висше училище;
  • много добро владеене на писмен и говорим български език;
  • владеенето на чужд език е предимство;
  • добра компютърна грамотност.

Необходими документи:

  • заявление за участие в събеседването;
  • автобиография;
  • копие от дипломата за завършено висше образование или уверение от висше училище.

Документи се подават при експерт „Човешки ресурси“ в радио Шумен, ул. „Добри Войников“ №7, като срокът е 23 ноември 2018 г.

Събеседването ще се проведе на 25 ноември (неделя) 2018 г., от 10:00 часа, в радио Шумен.