Преподаватели

Мисията на Заедно в час е да предостави равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от неговия произход и социално-икономическия статус на семейството му.

За да я постигнем, ние търсим най-мотивираните, способни и социално ангажирани хора с цел да преподават за период от две години в български училища, в които голяма част от децата произлизат от среда с нисък социално-икономически статус и имат нужда от допълнителна мотивация и целенасочена подкрепа.

Имате възможност да станете един от над 400-те човека, които работят заедно за постигането на промяна в българското общество, чрез предоставянето на качествено образование и заедно с това да развиват своите професионални и личностни качества, подготвяйки се да бъдат успешни лидери в българската образователна система и общество.

Ние предлагаме / Вие получавате: 

 • Преминаване през цялостна програма за развитие на вашите личностни и професионални качества;
 • Обучение по международен модел на преподаване, постоянна подкрепа и продължаващо обучение;
 • Сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет-партньор на организацията (ако вече не притежавате такъв);
 • Конкурентно заплащане на база на двугодишния трудов договор като учител, допълнено с ежемесечен финансов стимул от Заедно в час за работата към програмата;
 • Придобиване на умения и контакти за успешна реализация в различни сектори след завършване на двугодишната програма;
 • Работа в активна мрежа от професионалисти с общи ценности и цел.

Ние търсим:

 • Завършено висше образование до 15 септември 2019 г;
 • Готовност за работа на пълен работен ден през двете години на програмата;
 • Силна лична мотивация за подобряване на достъпа до качествено образование в България;
 • Отлични аналитични, комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в предизвикателна среда и постигане на високи резултати;
 • Нагласа за постоянно усъвършенстване;
 • Да имате българско гражданство или разрешение за работа в България;

За да кандидатствате за участие в програмата не е необходимо да имате учителска правоспособност.

Кандидатствайте на www.zaednovchas.bg  до 20.11.2018г.

Заедно в час е част от международната мрежа Teach for All, която включва 46 организации в цял свят.

Заедно в час е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” и в партньорство с Министерството на образованието и науката.