Ден на кариерата

По време на форума ще се реализират срещи с представители на водещи български и международни компании, предлагащи свободни стажантски и работни позиции в различни бизнес сектори.

Събитието ще се проведе на 20.11.2019 г. от 10:00 часа в зала 211 на Корпус 2 /Педагогически факултет/.

Представяне на стипендии Fullbright в Университета

Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ ще осъществи презентация на тема: Стипендии Фулбрайт – възможности за обучение, специализации, изследователска и преподавателска дейност в САЩ през учебната 2021-2022 година. Срещата ще се състои на 19 ноември (вторник) 2019 г. от 10:00 часа в зала 318 на Корпус 2 на Шуменския университет.

Среща със студенти първокурсници

Центърът за кариерно развитие организира традиционната среща за студенти първокурсници, която ще се проведе на 18 ноември (понеделник) 2019 г. от 10:00 часа в зала 217 на Корпус 1 на Университета. Ще присъстват представители на ректорското ръководство, Финансово-счетоводния отдел и Студентската канцелария, както и инспектор социално-битови въпроси. Студентите ще имат възможност да отправят въпроси, свързани с процеса на обучение, да споделят мнение и препоръки.