Среща с представители на фондация „Заедно в час“

На 21 ноември (четвъртък) 2019 г. се проведе среща между екипа на Центъра за кариерно развитие и г-н Петър Пройков – представител на фондация „Заедно в час“. Бяха обсъдени опциите за съвместно сътрудничество и последващи общи инициативи.

По-късно в рамките на деня се осъществи информационен ден на „Заедно в час“. Позициониран беше мобилен щанд на територията на Корпус 2 на Шуменския университет, където студентите имаха възможността лично да разговарят с г-н Пройков за условията по кандидатстване в програмата.

Ден на кариерата

Събитието се проведе на 20.11.2019 г. от 10:00 часа в зала 211 на Корпус 2 /Педагогически факултет/. Студентите имаха възможност да се запознаят с дейността на Агенцията по заетостта, а представители от страна на „Райфайзенбанк“ гостуваха с презентация относно финансовите си продукти, както и условията за развитие на студентите в кариерен план.

 

 

Стипендии „Фулбрайт“ в Университета

Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ осъществи презентация на тема: Стипендии Фулбрайт – възможности за обучение, специализации, изследователска и преподавателска дейност в САЩ през учебната 2021-2022 година. Срещата се състоя на 19 ноември (вторник) 2019 г. от 10:00 часа в зала 318 на Корпус 2 на Шуменския университет.

Комисия „Фулбрайт“ представи възможностите за стипендии на български студенти (след бакалавърска степен), университетски преподаватели, учени, представители на неправителствени организации и професионалисти за обучение в магистърски и докторски програми, изследователска и преподавателска дейност и квалификация в САЩ.

Традиционна среща със студенти първокурсници

Традиционната среща със студенти първокурсници, организирана от Центъра за кариерно развитие на Университета, се проведе на 18 ноември (понеделник) 2019 г. от 10:00 часа в зала 217 на Корпус 1. Присъстваха представители на ректорското ръководство, Финансово-счетоводния отдел и Студентската канцелария, както и инспектор социално-битови въпроси. Студентите имаха възможност да отправят въпроси, свързани с процеса на обучение, да споделят мнение и препоръки.

Обучително събитие за младежи пациенти, 27-30 септември 2019, Пловдив

Национална пациентска организация (НПО) планира обучително събитие за младежи пациенти в град Пловдив в периода 27-30 септември 2019 г.
В обучението могат да се включат младежи от 18 до 29 г., които са с хронични заболявания, преминали са през продължително лечение или са претърпели различни животоспасяващи интервенции, или са с потвърдена неработоспособност (с ТЕЛК).

Национална пациентска организация поема всички разходи на участниците (транспорт, настаняване, изхранване). В рамките на обучението ще бъде създадена група от активни младежи, които да се застъпват за правата на младите пациенти и които да подкрепят Национална пациентска организация в това да разбира по-добре основните проблеми пред младежите с различни заболявания и увреждания. В четирите дни, с подкрепата на психолози и социални работници, младите хора ще обсъждат тревожността и емоционалните предизвикателства, с които се срещат младите хора, които са преминали през лечение или са с хронични заболявания.

Краен срок: 14 септември 2019 г.

За повече информация:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSJaDPcUnZzt7MIzduPkSXKavmjIjx_4_eUx1mWwlucON0Bw/viewform