„Ондо Солюшънс“ ООД

Кои сме ние?

„Ондо Солюшънс“ ООД е българска компания, основана през 2020 г., предоставяща ИТ решения в земеделието. Компанията разработва продукта ONDO – високотехнологична система за автоматизирано управление на напоителния процес, прецизно торовнасяне, климат контрол и мониторинг за всички култури.

ONDO е единственото напълно българско, цялостно иновативно решение за автоматизация в земеделието, състоящо се от хардуерно устройство, което се инсталира в стопанството с интегриран специализиран софтуер.

Защо да се присъедините към екипа на „Ондо Солюшънс“ ООД?

„Ондо Солюшънс“ ООД разширява своя екип от мотивирани специалисти и предлага възможности за професионална реализация в организацията. В момента търсим попълнение на екипа на позиция

Компанията предлага разнообразни предизвикателства, оценява приноса на всеки един служител и се грижи да създава насърчаваща атмосфера. Екипът на компанията се състои от млади и амбициозни профисионалисти, поставили си за цел да повишат нивото на дигитализацията в земеделието.

Нашето предложение:

Техник / Монтажник

За конкретната позиция търсим специалисти от цяла България, както и такива, за които честото пътуване няма да е проблем, а удоволствие.

Ако сте мотивирани и отговорни, инициативни и комуникативни, ние ще се радваме да разгледате нашето предложение:

Основни характеристики на позицията:

 • Инсталиране, настройка и поддръжка на прецизна автоматизация за контрол на напоителни системи, включващи контролери, метеорологични станции и други системи за мониторинг;
 • Инсталиране на сензори и датчици;
 • Модернизиране и оживяване на напоителни системи;
 • Инсталиране и подмяна на помпи;
 • Преустройство на системи за капково напояване;
 • Подпомагане на процеса по производство и асемблиране на технологично оборудване;
 • Сътрудничество при изготвянето на офертната и работна калкулация.

Подходящият кандидат притежава:

 • Опит и познания в областта на електротехниката и електрониката;
 • Опит и познания в изграждането на поливни системи;
 • Опит в поддръжка и сервизно обслужване в областта на автоматизираните поливни системи, системи за капково напояване, помпени станции, филтри, филтърни групи и системи, системи за аериране на водата;
 • Личностни качества – сръчност, комуникативност, умение за работа с клиенти, гъвкавост, съобразителност и инициативност при осъществяване на контакти, динамична и мотивирана личност, стремеж към постигане на високи резултати;
 • Висока степен на организираност, отговорност и способност за определяне на приоритети;
 • Свидетелство за управление на МПС, категория B и минимум 2 години опит при управление на МПС;
 • Добро владеене на английски език и добра компютърна грамотност (MS Office);
 • Желание за пътуване и осъществяване на дейност в различни райони на България;
 • Готовност за пътуване в чужбина;
 • Техническо или инженерно образование е предимство;
 • Опит в областта на напоителните системи, както и познаване на пазара на съоръжения за напояване са предимство

Ние Ви предлагаме:

 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията;
 • Дългосрочна заетост в бързо развиваща се и иновативна компания;
 • Работа в екип с млади и мотивирани специалисти;
 • Конкурентно възнаграждение и мотивационни бонуси, обвързани с постигнатите резултати;
 • Служебен мобилен телефон

Начин на кандидатстване:

Ако припознавате себе си в нашето предложение и искате да станете част от успешния екип на Ондо Солюшънс, изпратете автобиография и мотивационно писмо на jobs@ondo.io.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Екипът на сайта NewsRoomBG търси: Амбициозен млад човек с висок дух за Журналист / Редактор

Екипът на сайта NewsRoomBG търси: Амбициозен млад човек с висок дух и неприязън към лъжата за Журналист / Редактор Описание на длъжността:

– Следи български и чужди медии и сайтове за събития и новини Намира и осигурява необходимата информация за разработване, редактиране и публикуване на актуални, достоверни и интересни теми за читателите и аудиторията на сайта.

Събира материали: интервюта, репортажи и новини.

Разработва интересни за аудиторията на сайта теми, статии и материали за публикуване, спазвайки журналистическата етика.

Съблюдава за достоверността на материалите при отразяване на събития, така че аудиторията да бъде точно и коректно информирана.

Умения за писане на авторски материали по конкретни теми, водене на интервюта;

Обработване на снимков и видео материал и въвеждането му на сайта;

Отразяване на различни събития на спортна тематика;

Поддържане на страниците на сайта в социалните мрежи;

Координира дейността си с главния редактор

 

Изисквания към кандидата:

Висше образование

Предишен опит на подобна позиция се счита за предимство

Висока степен на езикова култура по български език

Владеене на английски език

Умение за работа в екип

Добри компютърни умения – MS Office, интернет

Отговорност и изпълнение на задачи в срок;

 

Работа на пълен работен ден. Ние предлагаме:

Много добра атмосфера и условия на работа.

Коректен, финансово стабилен работодател.

Възможност да разширите своя опит и да придобиете нови познания.

Ако проявявате интерес, моля изпратете автобиографията си на Е-mail  n_room_bg@abv.bg.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури са конфиденциални.

В HRS Recruitment Services Bulgaria търси Оперативен счетоводител

В HRS Recruitment Services Bulgaria вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.
Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа!
За наш партньор, стабилна компания в сферата на алтернативните енергийни източници, търсим мотивиран професионалист за позицията

Оперативен счетоводител.

Ролята включва:

 • Обработва счетоводните документи по съответните сметки, за които пряко отговаря;
 • Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки, изготвя оборотни ведомости и други балансови извлечения;
 • Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответните отчетни периоди;
 • Участва в комисии при извършване на инвентаризации;
 • Осигурява достоверна счетоводна отчетност на основата на първичната документация, както и представянето ѝ в установените срокове на главния счетоводител.

Фирмата предлага:

 • Постоянен договор и стабилни доходи
 • Мотивиращо заплащане
 • Въвеждащо обучение
 • Работа в голяма и перспективна компания – отговорен работодател

Изисквания:

 • Висше икономическо образование
 • Познаване на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство;
 • Добра компютърна грамотност MS Office и практика със счетоводен софтуер;
 • Опит в производствена фирма – предимство.

Ако обявата представлява интерес за Вас, кандидатствайте още днес на имейл:

veselina.panova@hrs-bg.com!

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
HRS Recruitment Services Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2525 от 26.04.2018 г.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Стажантска програма на национално сдружение на Общините в република България

Техническа информация – Лятна кампания 2023

ЗАЯВЛЕНИЕ – за индивидуално включване в стажантска програма на НСОРБ

 

за повече информация:

0882/02 74 06

02/943 44 67

e.nemska@namrb.org