Свободно работно място за учител – ОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Приселци, обл. Варна

Свободно работно място за учител по български език и литература и английски език

ОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Приселци, обл. Варна

Свободно работно място за учител по български език и литература и английски език в прогимназиален етап на основното образование в ОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Приселци, обл. Варна от 01.09.2024 г.

Училището се намира на 12 км. от гр. Варна с осигурен транспорт от града и разполага с по една паралелка от 1-ви до 7-ми клас, като общият брой на учениците е 100. Предлагаме чудесни условия за стартиране в професията на завършващи или скоро завършили вашите специалности възпитаници, с постоянно/временно местоживеене в област Варна.

За повече информация:

Елена Лазарова
директор на ОУ „Д-р Петър Берон“
с. Приселци, обл. Варна

info-400083@edu.mon.bg