Деня на кариерата в Шуменския университет

Младежката заетост е важен проблем в световен мащаб, тъй като младите хора са изправени пред редица предизвикателства, опитвайки се да навлязат на пазара на труда. Именно това бе темата на Деня на кариерата в Шуменския университет. Събитието е организирано от Центъра за кариерно развитие, Студентски съвет и Дирекция „Бюро по труда“ – Шумен. Студентите имаха възможност да се запознаят с проблематиката и евентуалните решения лично от представители на Дирекция „Бюро по труда“- Шумен.