Митра Транслейшънс предлага работна позиция – координатор поръчки за превод

Координатор поръчки за превод

Митра Транслейшънс е водещ доставчик на езикови услуги кaто писмени и устни преводи, транскрибиране, дублаж, локализация на софтуер, маркетинг и медицински преводи, ТМ стратегии и управление, проектно управление и лингвистичен анализ за всички европейски езици. Вече три десетилетия предлагаме широка гама чуждоезикови услуги на бизнеса, физически лица и организации у нас и на световния пазар. Клиентите ни от цял свят разчитат на нашата отдаденост на професията и непрекъснатия ни стремеж за развитие във връзка с преводите на документи от и за чужбина, писмени и устни преводи в полза на бизнеса и международната търговия, право, медицина и здравеопазване, образование и информационни технологии, мултимедия и софтуер, техника и машиностроене, както и много други сектори.

Във връзка с разширяване на дейността ни търсим координатор поръчки за превод за офиса ни в гр. Шумен

Основни задължения:

 • осъществява връзка и провежда входяща и изходяща кореспонденция предимно на английски език с клиентите на дружеството на външен пазар;
 • осъществява връзка и провежда входяща и изходяща кореспонденция с доставчиците на езикови услуги на дружеството за всяка една поръчка;
 • координира информационния поток между служители, клиенти и прекия си ръководител;
 • обработва, набира, оформя, принтира, сканира съдържание съобразно дадените указания от клиента и прекия ръководител;
 • осъществява комуникация с доставчици на преводачески услуги (преводачи и редактори);
 • изготвя офертни предложения към клиенти и институции
 • въвежда всички необходими данни за всяка една поръчка от клиенти на дружеството;
 • поддържа и съхранява поверените документи;
 • осъществява предварителна и последваща обработка на документацията по поръчката;
 • поддържа, актуализира, архивира и съхранява база данни от предоставената информация;
 • следи напредъка на поръчките;
 • подготвя и поддържа документацията по поръчките;
 • изпълнява административни задачи, свързани с всяка поръчка;
 • форматира преведени текстове;
 • извършва проверки на качеството на различни етапи от процеса, за да осигури качество и точност за възложените му поръчки.

Изисквания:

 • Висше образование;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Компютърна грамотност (MS Office);
 • Умения за работа с уеб платформи;
 • Умения за работа в екип и динамична среда;
 • Умения за управление на екипи от преводачи и редактори;
 • Способност за постигане на резултати;
 • Лични делови качества – инициативност, организираност, оперативност, комуникативност;
 • Умение за вземане на решение в трудни ситуации, аналитично мислене;

Ние Ви предлагаме:

 • Дългосрочно трудово правоотношение;
 • Отлична работна среда;
 • Постоянно обучение и обмен на опит;
 • Стандартна работна седмица (понеделник-петък), с работно време от 10:00 ч. до 19:00 ч.;
 • Конкурентно възнаграждение, състоящо се от основна заплата и допълнителни бонуси за постигнатите резултати.

Препоръка от предходен работодател се счита за предимство.

За контакт: hr@mitra-bg.com

Ще се радваме да се присъедините към нашия екип. Успех!

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.