Информационен ден за банковите продукти на Банка ДСК

Уважаеми студенти,

Заповядайте в информационен ден за банковите продукти на Банка ДСК на 04.04.2024г.(четвъртък) от 10:00 часа на щанд пред Актова зала във Втори корпус на Шуменския университет, реализиран със съдействието на Центъра за кариерно развитие. Информационният ден на банковите продукти в Университета е вълнуващо събитие, което има за цел да ви запознае с основните принципи на финансово управление и ползите от ползването на банкови продукти.

Използвайте този момент за обогатяване на знанията си и за научаване на полезна информация за продуктите на Банка ДСК за студенти и възможност да се възползвате от тях своевременно. Помнете, че финансовата грамотност е ключов елемент за успешното ви развитие и самостоятелност. Бъдете активни и заинтересовани и винаги ставайте по-добри в управлението на собствените си финанси.

Желая Ви успешен и ползотворен информационен ден на банковите продукти на Банка ДСК в Шуменския университет!