Младежки проект МУЛТИПЛАЕРИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

Уважаеми колеги,

Национален център за младежка информация и международна младежка мобилност (НЦМИМММ) кани младежи от цялата страна на възраст 18-26 години да се включат в проект, чрез който да научат повече за ЕС.
Инициативата се провежда в рамките на проект „Мултиплаери за демокрация“, съфинансиран от Програма „Еразъм+“.

Целта на проекта е младите хора да повишат познанията си за функционирането на Европейския съюз и европейските институции, да научат повече за ползите от ЕС и за важността да се участва в процесите на европейската демокрация и по-специално в предстоящите избори за Европейски парламент.

Проектът включва виртуална и присъствена част, по време на която чрез забавни и креативни методи на неформалното образование (уъркшопи, работа по групи, презентации и т.н.) участниците ще научат повече за ЕС и неговото функциониране.
Одобрените участници следва да се включат и в двете фази на проекта: виртуална и присъствена.
Чрез участието си в проекта младежите ще придобият аналитични умения, способност за работа в екип, лидерски умения и др. Всичко научено от участниците ще бъде сертифицирано с получаването на европейски сертификат Youthpass.

Участието в проекта е безплатно за младежите (виртуални учебни материали, транспорт, храна и настаняване за присъствената част), а местата са само 33.

Желаещите да вземат участие могат да кандидатстват, като попълнят формуляр за кандидатстване в интернет страницата на проекта eu-elections.eu до 31 март 2024г. (включително).