Национален приз „Студент на годината”

Национално представителство на студентските съвети ще отличи на официална церемония най-успешните студенти на България в ХVII-тото издание на Националния приз „Студент на годината”.

Официалната церемония, с която ще бъдат наградени най-успешните студенти на България, ще се проведе в началото на Март 2024 година в град София.

Срокът за кандидатстване за участие в конкурса все още е отворен и е 16.02.2024 г.(петък).

Националният приз „Студент на годината” се учредява в началото на 2006 година по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България и се провежда съвместно с Министерство на образованието и науката.

Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование.

Студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за постигнатите резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.

Партньори на събитието са Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на здравеопазването, Национален студентски дом, Банка ДСК, Сименс, Студентски столове и общежития ЕАД, Съвет на ректорите на висшите училища, и други.

Национален приз “Студент на годината” е най-престижния конкурс за млади хора в България.

Подробности за конкурса могат да бъдат намерени на www.student.npss.bg.