СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 22.01.2024 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 22.01.2024 г.

Длъжност Място Образование Езикови знания и компютърни умения Срок на валидност
Главен експерт Шумен Висше – Икономика Word и Excel; електронна поща, интернет; работа със счетоводни програми 22.1.2024 г.

 

Специалист

 

Шумен Висше

 

Работа с компютър 24.1.2024 г.
Старши експерт  Шумен Висше – Икономика Word и Excel; електронна поща, интернет; работа със счетоводни програми 25.1.2024 г.

 

Младши експерт 

 

Шумен Висше – Социални, стопански и правни науки Word и Excel; електронна поща 26.1.2024 г.

 

Технически сътрудник

 

Шумен Средно

 

Работа с компютър 26.1.2024 г.
Служител, рекламна агенция

 

Шумен Средно

 

Работа с компютър 26.1.2024 г.
Счетоводител, оперативен  Шумен Висше-Счетоводство и контрол, Икономика   29.2.2024 г.
Медицински Лаборант

 

Шумен Висше/Медицински колеж Работа с компютър 31.1.2024 г.
Техник-механик, електрически машини и апарати Шумен Висше/средно-Техническо

 

  8.2.2024 г.
Директор производство

 

гр. Каспичан Висше техническо/Машинен инженер   9.2.2024 г.

 

Лаборант-по чл.38 ал.1 от ЗХУ за лица с ТЕЛК над 50% Шумен Висше-Органична химия

 

 

Англ. език,

MS Office, Internet

 

18.4.2024 г.

 

Свободните работни места са предоставени от Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен