Среща на Кариерния център на Университета и представители от Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен

Проведе се работна среща на Центъра за кариерно развитие на Шуменския университет между ректора проф. д.н. Наталия Витанова, Кирил Кирилов – експерт и кариерен консултант и представители от Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен, Лили Петрова – Директор и Даринка Златева –  началник отдел „ПУ“.

На събитието бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между Центъра за кариерно развитие и Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен, което да се реализира чрез провеждането на различни инициативи. Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен представи възможностите за съвместно организиране и провеждане на работни ателиета за търсене на работа на различни теми.