Варненска морска гимназия търси учител по български език и литература

Варненската морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ търси учител по български език и литература,

може да бъде и студент, завършил семестриално.

За повече информация и контакти:

инж. Александрина Георгиева – Заместник директор по учебната дейност

a.georgieva@vmg.bg

тел.: 0888/63 34 40

Сайт: Варненска морска гимназия: https://vmg.bg/