Организиране и провеждане на информационна среща с груповите отговорници – 1 курс

Организиране и провеждане на информационна среща с представители на Ректорското ръководство и служители на Университета с груповите отговорници на студентите от първи курс.

14.11.2023 г.

Педагогически факултет

Зала 317

От 11.00 ч.

Организатор: Център за кариерно развитие