Поканата, да се включите в Глобалното изследване на студентското предприемачество.

Поканата, да се включите  в Глобалното изследване на студентското предприемачество.

Повече информация ще намерите в постера с QR код към проучването.

Предварително благодарим за Вашето участие!