ШКОЛА БТА организира:

От 2021 г. Българска телеграфна агенция (БТА) изгражда мащабна програма за подкрепа на науката и образованието в България.

За развитие, практическо обучение и реализация на будните и мислещи млади хора.

За тяхната ангажираност и активност в обществото. За достъпност на науката в медиите.

За надграждане на компетентностите на работещите в БТА и приобщаване на новите служители към каузата на агенцията за медийна грамотност, етика и професионализъм.

ШКОЛА БТА организира:

  • Целогодишни стажове за студенти;
  • Курсове и обучения за повишаване на професионалната квалификация на служителите;
  • Обучителни семинари по представяне на различните сфери в медиите;
  • Кръгли маси и лекции в областта на журналистика.

Линк за достъп:

https://www.bta.bg/bg/bta-academy/internship/