СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 2.10.2023 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 2.10.2023 г.

Длъжност Място Образование Срок на валидност
Инженер химик с. Кочово, обл. Шумен Висше- Химия 18.10.2023 г.
Деловодител Шумен Средно/Висше 13.10.2023 г.
Счетоводител, оперативен Шумен Висше-Икономика 6.10.2023 г.
Деловодител Шумен Средно/Висше икономически науки 6.10.2023 г.

СВОБОДНИте РАБОТНИ МЕСТА са предоставени от Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен.