СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 4.09.2023 г.

Длъжност Място Образование Срок на валидност
Учител, музика в детска градина Шумен Висше-Музикален педагог 8.9.2023 г.
Учител, детска градина Шумен Висше-ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ 8.9.2023 г.
Учител в начален етап Шумен Висше НУП,НУНУП, НУПЧЕ 5.9.2023 г.
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап с. Мировци, общ. Нови пазар Висше-География и икономика, Биология и здравно образование, Човекът и природата 8.9.2023 г.
Учител, детска градина Шумен Висше-ПУП 7.9.2023 г.
Учител в начален етап – компютърно моделиране/Математика и Информатика Шумен Висше-НУП 5.9.2023 г.
Учител начален етап на основното образование I-IV клас Шумен Висше-НУП 5.9.2023 г.
Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас Шумен Висше-НУП 5.9.2023 г.
Технически организатор/Мениджър екип Шумен Висше-Техническо, Химия, Екология 15.9.2023 г.