СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 24.07.2023 г.

Длъжност Място Образование Срок на валидност
Учител, детска градина Шумен Висше-ПУП, ПУНУП 9.8.2023
Учител, детска градина Шумен Висше-ПУП, ПУНУП, Иновации в предучилищното образование 26.7.2023
Счетоводител, оперативен Шумен Висше-Икономика 31.7.2023
Учител по математика Шумен Висше-Математика 25.7.2023
Учител по руски език Шумен Висше-Руска филология 25.7.2023