В HRS Recruitment Services Bulgaria търси Оперативен счетоводител

В HRS Recruitment Services Bulgaria вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.
Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа!
За наш партньор, стабилна компания в сферата на алтернативните енергийни източници, търсим мотивиран професионалист за позицията

Оперативен счетоводител.

Ролята включва:

 • Обработва счетоводните документи по съответните сметки, за които пряко отговаря;
 • Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки, изготвя оборотни ведомости и други балансови извлечения;
 • Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответните отчетни периоди;
 • Участва в комисии при извършване на инвентаризации;
 • Осигурява достоверна счетоводна отчетност на основата на първичната документация, както и представянето ѝ в установените срокове на главния счетоводител.

Фирмата предлага:

 • Постоянен договор и стабилни доходи
 • Мотивиращо заплащане
 • Въвеждащо обучение
 • Работа в голяма и перспективна компания – отговорен работодател

Изисквания:

 • Висше икономическо образование
 • Познаване на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство;
 • Добра компютърна грамотност MS Office и практика със счетоводен софтуер;
 • Опит в производствена фирма – предимство.

Ако обявата представлява интерес за Вас, кандидатствайте още днес на имейл:

veselina.panova@hrs-bg.com!

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
HRS Recruitment Services Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2525 от 26.04.2018 г.