СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Стажантска програма на национално сдружение на Общините в република България

Техническа информация – Лятна кампания 2023

ЗАЯВЛЕНИЕ – за индивидуално включване в стажантска програма на НСОРБ

 

за повече информация:

0882/02 74 06

02/943 44 67

e.nemska@namrb.org