Компания: ДП“НКЖИ“, ПСТ, Секция „Сигнализация и Телекомуникации“ Горна Оряховица

Компания: ДП“НКЖИ“, ПСТ, Секция „Сигнализация и Телекомуникации“ Горна Оряховица

Търси да назначи на Длъжност: Техник Телекомуникации/Автоматични телефонни централи

Работно място: Гара Шумен

Заплата: 1100-1300 лв/месец

Описание на работата:

  • Поддържа поверените му съоръжения и устройства в изправност и в съответствие с изискванията на техническата документация и нормативни документи за обезпечаване на правилната, сигурната и безаварийна работа;
  • Следи работата на устройствата и съоръженията в участъка, провежда технически прегледи и профилактика и ги поддържа в съответствие с месечния план-график;.
  • Локализира и отстранява възникналите повреди на устройствата и съоръженията;
  • Съхранява техническата документация и монтажни схеми на обслужваните от него съоръжения и устройства и отразява извършените изменения в тях.
  • Извършва всички видове работи при отстраняване на повреди и за поддържане в добър външен вид на съоръженията и работните места.
  • Работи с компютър (видеодисплей и софтуерни продукти);
  • Съоръжения: електронни централи, мултиплексна апаратура и мрежово оборудване, устройства, работещи по оптичен кабел.

Необходими умения:

  •      Компютърна грамотност и умения;
  • Владеене на чужд език
  • Професионална квалификация: Телекомуникации

 

За повече информация и кандидатстване:

Г-жа Нели Петкова

Mail: nkh_bg@abv.bg