Генерална дирекция „Писмени преводи“ набира оценители на документите на кандидатстващите университети

Генерална дирекция „Писмени преводи“ набира оценители на документите на кандидатстващите университети

През септември 2023 г. ще бъде обявен новият кръг за кандидатстване за членство в мрежата със знак за качество EMT (European Master’s in Translation (EMT))

Генерална дирекция „Писмени преводи“ набира оценители на документите на кандидатстващите университети

(с възнаграждение от 800 евро за работа по около 10 досиета на оценител). Ако кандидатствате, няма гаранция, че ще бъдете избрани,

тъй като броят на оценителите ще зависи от броя на кандидатурите.

Call for assessors – EMT selection procedure 2023-24 (europa.eu)