СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 19.04.2023 г.

Длъжност Място Образование Срок на валидност
Учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап с. Друмево Висше-Физическо възпитание 20.4.2023
Продуктов мениджър по  чл.38 ал.1 ЗХУ – за лица с ТЕЛК над 50 % Шумен Висше- Икономика, Статистика, Маркетинг

Езици: Англ.,
немски, руски език

30.6.2023
Специалист, доставки по  чл.38 ал.1 ЗХУ – за лица с ТЕЛК над 50 % Шумен Висше- Икономика, Статистика

Езици: Англ.,
немски, руски език

30.6.2023
Специалист, маркетинг и реклама  по  чл.38 ал.1 ЗХУ – за лица с ТЕЛК над 50 % Шумен Висше-Мениджмънт, Маркетинг и реклама, Графичен дизайн

Езици: Англ.,
немски език

30.6.2023
Кредитен консултант – финансова/платежна институция Шумен/Варна Висше/Средно 28.4.2023
Брокер, недвижими имоти Шумен/Варна Висше/Средно-Водач МПС кат.В 28.4.2023
Аниматор К.к Албена или
к.к Слънчев бряг

в.с. Дюни

Средно 1.5.2023