СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 4.03.2023 г.

Свободните работни места са предоставени от Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен

Длъжност Място Образование Езикови знания Срок на валидност
Продуктов мениджър по  чл.38 ал.1 ЗХУ – за лица с ТЕЛК над 50 % Шумен Висше- Икономика, Статистика, Маркетинг Англ.,
немски, руски
30.6.2023
Специалист, доставки по  чл.38 ал.1 ЗХУ – за лица с ТЕЛК над 50 % Шумен Висше- Икономика, Статистика Англ.,
немски, руски
30.6.2023
Специалист, маркетинг и реклама  по  чл.38 ал.1 ЗХУ – за лица с ТЕЛК над 50 % Шумен Висше-Мениджмънт, Маркетинг и реклама, Графичен дизайн Англ.,
немски
30.6.2023
Служител, финансова/платежна институция Шумен/ Варна Висше/Средно 28.4.2023
Брокер, недвижими имоти Шумен/ Варна Висше/Средно 28.4.2023
Началник, склад  Божурище Висше 28.4.2023
Асистент офис Божурище Висше 28.4.2023
Търговски представител с румънски език Божурище Висше Румънски 28.4.2023
Администратор, хотел К.к Свети Константин и Елена Средно 30.6.2023