Java и възможностите за работа в REWE

Поради големия интерес към обучението по Java и възможностите за работа в REWE, организираме кратък уебинар, който ще се проведе на 9 февруари,

от 18:30 ч., и на който ще отговорим на всички въпроси на кандидатите за участници.

За регристрация:

https://www.facebook.com/events/912686803097265?ref=newsfeed