Фирма „К-ЕИ-Г“ АД обявява конкурс за студентска разработка на тема „Иновации в зърнопроизводството“.

Фирма „К-ЕИ-Г“ АД обявява конкурс за студентска разработка на тема „Иновации в зърнопроизводството“.

Ако сте студент, обучаващ се в специалност „Растителна защита“ в ОКС бакалавър или в ОКС магистър и участието в конкурса представлява интерес за Вас, ще очакваме Вашите разработки до 31.03.2023 на имейл s.neicheva@sky-k.bg.

Формата, под която може да представите своята разработка е свободна. Може да ни изпратите доклад, видео презентация, да ни гостувате и да ни разкажете лично за проекта си или да изберете друга форма за презентиране на идеята Ви, която ще Ви подкрепи най-добре в нейното представяне.

Наградният фонд на конкурса е 1000 лв.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 10.04.2023 год.

Повече за нас и нашата мотивация:

„К-ЕИ-Г“ АД е земеделска компания, създадена през 2001 година, с предмет на дейност производство на зърнени и маслодайни култури. Фирмата обработва земя, разположена в землищата на 14 села на територията на общини Ветрино и Провадия. Активно следим новостите в сектора и сме сред първите в страната тестващи и прилагащи най-съвременните тенденции в земеделието.

Вярваме в смисъла и нуждата бизнесът и университетите да работят в по-тясно сътрудничество и настоящият конкурс за нас е крачка към това сближаване. Още една възможност, която предлагаме в тази посока е стажантска ни програма, информация, за която може да получите от университета и на посочените по-долу контакти. Ако сте изпратили или планирате изпращане на разработка за настоящия конкурс и заедно с това кандидатствате за стажантската ни програма, не пропускайте да го споделите в мотивационното писмо за кандидатстване по програмата.

При нужда от допълнителна информация, може да се свържете с координатора на проекта Сияна Андрова на имейл s.neicheva@sky-k.bg или на номер 0889959911.