Ден на кариерата: Стажантска програма за млади таланти „Заедно“ – 2023 г.

Шуменски университет  „Епископ Константин Преславски”

Център за кариерно развитие

и

„Шишеджам България“

Организират:

Ден на кариерата:

Стажантска програма за млади таланти „Заедно“ – 2023 г.

 

По време на форума ще се реализират срещи с представител на фирма „Шишеджам България“,

на които ще презентира възможностите за участие на студентите в Стажантските програми. 

 

Събитието ще се проведе на 7.02.2023 г. от 10:00 часа в зала 309 на Корпус 1 /Ректорат/.