СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 16.01.2023 г.

Длъжност Място Образование Срок на валидност
Учител, пластични изкуства Шумен Висше – Пластични изкуства 18.1.2023 г.
Контрольор качество Шумен Висше / Средно 31.1.2023 г.
Главен експерт „Училищно и извънучилищно образование Шумен Висше-Хуманитарни науки 20.1.2023 г.
Главен експерт „Бюджет и финанси в образованието“ Шумен Висше-Икономическо 20.1.2023 г.
Асистент, офис Шумен Висше / Средно 30.1.2023 г.
Служител, запитвания Варна Висше / Средно – Немски език 28.1.2023 г.

Свободните работни позиции са предоставени от Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен.