СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 19.09.2022 г.

Длъжност Място Образование Срок на валидност
Учител, детска градина Шумен Висше-ПУП 19.9.2022
Учител в група за целодневна организация на учебния Шумен Висше-НУП 19.9.2022
Старши експерт Шумен Висше 30.9.2022
Главен специалист Шумен Висше 30.9.2022
Счетоводител Шумен Висше-Счетоводство и контрол 30.9.2022
Оператор, контактен център Шумен Висше/Средно 7.10.2022
Оркестрант Шумен Средно-тромпет/кларинет 30.9.2022
Счетоводител, оперативен Шумен Висше/Средно 26.9.2022