СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 6.06.2022 г.

Длъжност Място Образование Срок на валидност
Автомонтьор Шумен Висше/средно 30.6.2022
Трудов посредник-ромски медиатор Шумен Висше/средно 8.6.2022
Контрольор качество Шумен Средно 20.6.2022
Счетоводител Шумен Висше- Счетоводство 20.6.2022
Оркестрант Шумен Висше-Музикално 20.6.2022
Счетоводител, оперативен Шумен Висше- Счетоводство 25.6.2022