СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 4.07.2022 г.

Длъжност Място Образование Срок на валидност
Учител, детска градина Шумен Висше – ПУП 21.7.2022
Графичен дизайнер Шумен Висше, средно 1.8.2022
Учител в група за целодневна организация на учебния ден – 1-4 клас Шумен Висше – НУП 26.8.2022
Начален учител Шумен Висше – НУП 26.8.2022
Експерт, информационно осигуряване Шумен Висше-Информатика, Комуникационна и комп.техника 15.7.2022
Логопед Шумен Висше-Логопедия,Лого-педагогика 15.7.2022
Учител по Философия Шумен Висше-Философия 15.7.2022
Учител по Информатика и информационни технологии Шумен Висше-Информатика и ИТ 15.7.2022
Учител по Математика Шумен Висше-Математика 15.7.2022
Начален учител Шумен Висше – НУП 15.7.2022
Специалист логистика Шумен Висше/средно 22.7.2022
Медицински лаборант Шумен Висше-Мед.лаборант 25.7.2022
Лекар Шумен Висше-Медицина 25.7.2022
Медицинска сестра Шумен Висше-Мед.сестра 25.7.2022
Офис сътрудник Шумен Висше, средно 22.7.2022
Барман-Сервитьор Черноморец Средно 30.7.2022